Informatiepagina faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

Printervriendelijke versie

Op deze pagina vindt u updates over de actuele situatie binnen 

MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. is op 25 oktober 2018 failliet verklaard. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk continueert de zorg te Lelystad vanaf 1 maart 2019. Tot die tijd bevindt deze locatie zich in een transitieperiode, waarbij vrijwel alle poliklinische zorg doorgang vindt. Er worden ook weer nieuwe patiënten aangenomen. Klik hier om te zien voor welke zorg u in het Zuiderzeeziekenhuis te Lelystad terecht kunt tijdens de transitieperiode. De zorg op locatie Dronten wordt eveneens gecontinueerd.

Deze website voorziet u tot 1 maart 2019 van de noodzakelijke informatie, zoals het zorgprofiel tijdens de transitieperiode. Na 1 maart 2019 kunt u op de website van het ziekenhuis St Jansdal te Harderwijk terecht met uw vragen m.b.t. de ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Hebt u specifieke vragen over uw zorgtraject tijdens de tranisitieperiode, bijvoorbeeld over uw onderzoek of behandeling? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw verwijzer of medisch specialist. Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met ons afsprakenbureau via (0320)- 271 888. 

Momenteel is MC IJsselmeerziekenhuizen bezig met de voorbereidingen om de zorgactiviteiten per 1 maart 2019 aan St Jansdal over te dragen. Omdat de aandacht nu vooral uitgaat naar het realiseren van een veilige en zorgvuldige overdracht, hebben wij ervoor gekozen om gedurende de rest van de transitieperiode (van 22 februari t/m 1 maart) in MC IJsselmeerziekenhuizen geen ingrepen in dagbehandeling meer uit te voeren. Alle patiënten die nog een ingreep zouden ondergaan, zijn daarover inmiddels geïnformeerd. De voortgang van hun zorgtraject zal in overleg met hen worden bepaald. In urgente gevallen wordt daarbij de zorg overgedragen aan een ander ziekenhuis in de omgeving.

 


Veelgestelde vragen 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen met betrekking tot de transitieperiode hebt. U kunt uw vragen stellen via onderstaande communicatiekanalen. 

Bent u patiënt? Dan kunt u bellen met het afsprakenbureau via 0320 - 271 888.

Bent u een verwijzer? Dan kunt u aanschuiven bij ons tweewekelijkse overleg. Als u nog geen uitnodiging hebt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar g.rook@mcgroep.com.

Bent u een leverancier? Dan kunt u uw vragen richten aan inkoop@mcgroep.com.


Bariatrie

De bariatrische zorg die MC IJsselmeerziekenhuizen bood wordt vanaf 1 maart 2019 voortgezet door het Flevoziekenhuis te Almere. Het kernteam bariatrie uit Lelystad maakt bijna volledig de overstap naar het ziekenhuis in Almere, waardoor u in de meeste gevallen behandeld blijft door uw vertrouwde specialist. Bevindt u zich reeds in een traject of heeft u zich hiervoor aangemeld? Dan ontvangt u binnen enkele dagen een persoonlijke brief van ons waarin u verder geïnformeerd wordt over het verloop van uw zorgtraject. Wilt u zich aanmelden, of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met het Flevoziekenhuis te Almere.


Nieuws

18 december 2018
Persbericht 14

13 december 2018
Persbericht 13 

6 december 2018
Persbericht 12

22 november 2018
Persbericht 11

21 november 2018
Persbericht 10

16 november 2018
Persbericht 9

13 november 2018
Persbericht 8

9 november 2018
Persbericht 7

7 november 2018
Persbericht 6

2 november 2018
Persbericht 5

30 oktober 2018
Persbericht 4

26 oktober 2018
Persbericht 3

25 oktober 2018
Persbericht 2

24 oktober 2018
Persbericht 1

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.