Werken & Leren

Printervriendelijke versie

MC Groep heeft drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Kom je bij ons werken, dan ben je in dienst van MC Groep. Afhankelijk van je functie, werk je op één of meerdere locaties. En daardoor is je werk altijd heel divers en afwisselend.

MC Groep is een vernieuwend ziekenhuis en volop in beweging. We staan open voor verbeterideeën van onze medewerkers. Medisch specialisten krijgen de kans mee te denken over verbeteringen in de zorg. In onze organisatie heerst een positieve sfeer. De lijnen zijn kort; mensen uit verschillende disciplines weten elkaar snel en gemakkelijk te vinden.

We zijn een team van doeners. Kenmerkend voor de mensen die hier werken, is hun gedrevenheid, veerkracht, grote betrokkenheid bij patiënten en het open staan voor veranderingen.

Open sollicitatie: stuur uw sollicitatiebrief voorzien van uw CV naar: solliciteren@mcgroep.com

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.