Formulier open sollicitatie

Printervriendelijke versie

Wil je bij ons komen werken, maar staat er geen geschikte vacature gepubliceerd? Dan ontvangen we graag je open sollicitatie.

Wij hanteren bij werving en selectie de door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) vastgestelde sollicitatiecode.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.