Aanmeldformulier MC Verloskunde

Printervriendelijke versie

U bent zwanger. Gefeliciteerd! Bij de verloskundigenpraktijk van MC Verloskunde bent u van harte welkom voor de begeleiding en zorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. We werken met een vast team verloskundigen en hebben vier locaties waar u voor het spreekuur terecht kunt. Informatie over de verloskundigenpraktijk vindt u op onze website. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Gegevens van uw partner

Huidige zwangerschap

Overig

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.