Suggesties & klachten

Printervriendelijke versie

Informatie over klachten, complimenten of suggesties
Wij doen er alles aan om uw bezoek en behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. We horen het graag of u tevreden bent, suggesties heeft of een klacht heeft. Met uw opmerkingen kunt u ons helpen onze zorg en dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Complimenten en suggesties
Heeft u als patiënt, bezoeker of professional ideeën om het verblijf en de zorg in ons ziekenhuis te verbeteren? Laat het ons weten. Ook als u tevreden bent. Met het formulier Suggesties en complimenten kunt u uw reactie naar ons mailen.

Heeft u een klacht?
De medewerkers van ons ziekenhuis doen hun uiterste best om u goede zorg te bieden en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat niet alles naar wens verloopt en u niet tevreden bent of uw verblijf of behandeling. Wij raden u aan dit eerst te bespreken met de direct betrokkene(n). Er samen over praten helpt. Vaak kan al een oplossing worden gevonden.
Is uw klacht niet opgelost? Of vind u dat uw klacht niet goed is behandeld? Dan kunt u hier een klacht indienen bij de klachtenbemiddeling. Dit is kosteloos en uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachtenbemiddeling
Komt u er met de direct betrokkene(n) niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de klachtenbemiddeling. De klachtenfunctionaris kan een coördinerende of bemiddelende rol op zich nemen met als doel uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

Klachtenonderzoekscommissie
De Klachtenonderzoekscommissie beoordeelt of uw klacht gegrond is. Beoordeling van de klacht is alleen mogelijk wanneer de klachtenbemiddeling niet is gelukt of wanneer u niet tevreden bent met de uitkomst. Klachten die rechtstreeks worden ingediend bij de klachtenonderzoekscommissie zullen eerst worden doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris.
De Klachtenonderzoekscommissie heeft als taak op basis van een onpartijdig onderzoek van een klacht tot een oordeel over de gegrondheid van een klacht te komen. Vervolgens geeft de Klachtenonderzoekscommissie dit oordeel als advies aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De voorzitter van de Klachtenonderzoekscommissie is niet in dienst van het ziekenhuis en de klachtenfunctionaris is geen lid van de commissie.

Geschillencommissie Ziekenhuizen
MC Groep is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw klacht bij onze klachtenfunctionaris en/of klachtenonderzoekscommissie, dan kunt u de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak vragen.

Contact
Na het invullen van het meldformulier op onze website ontvangt u van ons direct een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging zodat u weet dat uw melding in goede orde is ontvangen. In deze ontvangstbevestiging kunt u ook uw melding nalezen. Wij streven er naar om, binnen twee weken contact met u op te nemen om u te informeren over de wijze waarop uw melding in behandeling wordt genomen.

Wilt u liever schriftelijk een klacht indienen, dan kunt u deze versturen naar het volgende adres:

MC Groep
t.a.v. Klachtenmanagement
Postbus 5000
8200 GA Lelystad

Vergeet niet uw eigen contactgegevens (adres, telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en mailadres) te vermelden.

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in onze klachtenregeling.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.