Professionals

Printervriendelijke versie

Folder Niet-Reanimeren en andere Behandelbeperkingen

De folder Niet-Reanimeren en andere Behandelbeperkingen kunt u vanaf hier downloaden en printen. 

Aanvragen formulieren voor laboratoriumonderzoek

Voor het aanvragen van formulieren voor het laboratorium (bloed, urine) onderzoek kunt u een e-mail sturen naar laboratorium@mcgroep.com onder vermelding van de naam van uw praktijk, de naam van de contactpersoon (incl. telefoonnummer) en het soort formulier. Deze aanvragen kunt u ook via ZorgDomein doen door de uitdraai van de ZorgDomeinaanvraag aan de patiënt mee te geven.

Pathologisch onderzoek
Voor het aanvragen van materialen en formulieren ten behoeve van pathologisch onderzoek, geldt de gebruikelijke werkwijze, namelijk:
Een huisarts die PA-materiaal instuurt, ontvangt hierna van het PA-laboratorium de benodigde spullen om de voorraad bij de huisartsenpraktijk aan te vullen, inclusief een formulier voor bijbestellingen. Mocht de huisartsenpraktijk een extra voorraad willen hebben, dan kan dat aangevraagd worden bij het PA-laboratorium, telefoonnummer 020 - 599 31 81 (op werkdagen) of via de mail van het PA-lab.    

 

Richtlijnen medisch microbiologisch laboratorium

De actuele regionale richtlijnen zijn gepubliceerd op de website van het OLVG. Kies de pagina Richtlijnen materiaal en selecteer de pdf.

 

Aanvragen obductie door extramurale (huis)arts

Een obductie kan worden aangevraagd middels het “Aanvraagformulier obductie”. Het formulier moet geheel ingevuld en ondertekend worden door de aanvragend arts. Belangrijk is dat er separaat aan nabestaanden toestemming moet worden gevraagd voor hersensectie (indien gewenst). Via onderstaand e-mailadres meldt u de obductie aan met vermelding van de patiëntgegevens en kort de klinische informatie. Het aanvraagformulier kan gemaild of gefaxt worden naar de afdeling Pathologie. Het is dus niet nodig om buiten kantooruren en in het weekend hierover de dienstdoende patholoog te bellen.
Mail: pathologie@olvg.nl
Fax: 020-5993190

Bij vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Pathologie: tel. 020-5993181.
Buiten kantooruren graag contact opnemen met CMO (beheerder mortuarium Medisch Centrum Zuiderzee): tel. 015–2198813.

Logistiek in het kort
• De huisarts neemt contact op met de afd. Pathologie van het OLVG in Amsterdam (tijdens kantooruren) of met CMO (buiten kantooruren).
• De uitvaartondernemer stemt met de afd. Pathologie het tijdstip af waarop de overledene wordt verwacht.
• De uitvaartondernemer brengt de overledene rechtstreeks naar het OLVG en haalt de overledene na obductie daar ook op.
• Na de obductie wordt de voorlopige uitslag telefonisch besproken met de huisarts.

Let op
De kosten voor een obductie bedragen € 290. De kosten voor vervoer van de overledene worden bepaald door de begrafenisondernemer.
Deze kosten zijn niet gedekt door de zorgverzekeraar van de overledene en komen voor rekening van de nabestaanden.

Informatiefolder voor de nabestaanden

 

Eenduidig beleid bij SSRI/SNRI in zwangerschap

In het samenwerkingsverband tussen verloskundigen 1e lijn, 2e lijn, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen en gynaecologen is het protocol SSRI/SNRI gebruik in zwangerschap vastgesteld.

 

Nieuwsbrieven

Met vaste regelmaat brengen wij een digitale nieuwsbrief uit speciaal voor huisartsen. Deze ontvangt u via de e-mail.