Verpleegafdeling Neurologie

Printervriendelijke versie

Patiënten die vanwege neurologische aandoeningen worden opgenomen, worden verpleegd op afdeling 4.5 (Neurologie) van MC Zuiderzee (Lelystad). Het kan gaan om een korte of een langdurige opname. Een korte opname is meestal aan de orde bij een hernia-operatie die door de neurochirurg van de Isala Klinieken wordt gedaan.
De neurologie-afdeling bevindt zich op de vierde verdieping. Er is plaats voor 13 patiënten. Er zijn drie 1-persoons kamers, één 2-persoonskamer, één 4-persoonskamer en een Stroke Unit met 4 bedden voor patiënten die worden behandeld voor een herseninfarct (CVA) of hersenbloeding.
Op de meerpersoonskamers wordt gemengd verpleegd. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Stroke Unit
De Stroke Unit bestaat uit vier bedden voor patiënten die een CVA (herseninfarct/beroerte) of hersenbloeding hebben gehad. Op deze unit is er 24-uurs bewaking van de medische toestand (bloeddruk, hartritme, hartslag en andere vitale metingen) van de patiënt. Zodra de gezondheidstoestand van de patiënt het toelaat, wordt hij/zij verpleegd op één van de andere kamers van de Neurologie-afdeling.
De Stroke Unit is aangesloten bij de CVA-zorgketen in Flevoland. Deze zorgketen bestaat uit ons ziekenhuis (MC Groep) en instellingen voor revalidatie, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Dankzij de ketenzorg krijgt de patiënt altijd de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek. Vanuit het ziekenhuis wordt de zorg in de CVA-keten in gang gezet.

Informatie voor familie en naasten
We verzoeken u om met maximaal twee bezoekers te komen. Voor de patiënten op de afdeling Neurologie is het erg onrustig als er meer bezoekers per patiënt aanwezig zijn. De bezoektijden van de verpleegafdeling Neurologie vindt u op de pagina Bezoektijden.

Op de Stroke Unit hanteren we strenge regels voor de veiligheid van de patiënten:
• Maximaal 2 bezoekers per patiënt
• Geen bezoek buiten de bezoektijden
• Geen televisie bij het bed
• Geen mobiele telefoons

Op de andere verpleegkamers kan bezoek buiten de bezoektijden alleen plaatsvinden in overleg met de verpleegkundige en als de situatie het toelaat.

Vaste contactpersoon
Omdat de informatie over de toestand van de patiënt vertrouwelijk is, kunnen en mogen wij wettelijk niet aan iedereen inlichtingen verschaffen. Het is daarom belangrijk één of twee mensen uit uw naaste omgeving aan te wijzen als contactpersoon. Dat kan een familielid of goede vriend/vriendin zijn. Alleen de contactpersoon kan inlichtingen over de patiënt vragen en vervolgens de overige familieleden en vrienden op de hoogte houden. Deze persoon laat weten waar hij/zij te bereiken is zodat er contact opgenomen kan worden als dat nodig is.

Telefonische bereikbaarheid
De verpleegafdeling Neurologie is bereikbaar via telefoonnummer (0320) 27 18 63.

Uw opname

Opname op de afdeling Neurologie gebeurt via de polikliniek neurologie of via de spoedeisende hulp. Het kan ook zijn dat uw opname gepland is vanwege een operatie of behandeling. U wordt bij een opname ontvangen door een verpleegkundige van de afdeling Neurologie. Hij/zij legt u uit op welke kamer u wordt verpleegd en houdt met u het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek komen er verschillende zaken aan de orde. Daardoor kunnen wij de zorg verlenen die op u is afgestemd. U en uw familie kunnen de informatie over de praktische zaken van de afdeling ook nalezen in de informatiemap die bij uw bed ligt.
Als u medicijnen gebruikt, wilt u dan een overzicht daarvan of de medicijnen zelf meenemen? Het is namelijk  belangrijk dat we weten welke medicijnen u gebruikt.
Informatie over de Opname in het ziekenhuis vindt u op de pagina Opname.

Vragen over uw opname
Heeft u tijdens uw opname vragen of suggesties? Stel deze gerust aan uw verpleegkundige. Indien van toepassing, zorgt de verpleegkundige ervoor dat uw vragen aan de neuroloog worden voorgelegd.

Artsenvisites
Op doordeweekse dagen lopen de neurologen om 8.00 uur visite op de afdeling. Op dinsdagmiddag vindt er een multidisciplinair overleg plaats waar de neurologen en andere disciplines (zoals logopediste, fysiotherapeut e.d.) aan deelnemen. Op die manier kan de zorg goed op uw situatie worden afgestemd.
Op dinsdagmiddag rond 17.00 uur bezoekt de neurochirurg de patiënten bij wie hij een hernia-operatie heeft gedaan. Hij geeft dan uitleg over het verloop van de hernia-operatie en u kunt vragen stellen.

Pijnbestrijding
MC Groep hanteert een actief beleid om uw pijn zoveel mogelijk te bestrijden. Een goede pijnbehandeling bevordert het herstel en geeft minder complicaties na een operatie. De verpleegkundige zal u daarom regelmatig vragen naar uw pijnbeleving.

Veel voorkomende onderzoeken
Tijdens uw opname kan het nodig zijn om onderzoek bij u te doen. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk, zoals:
• CT-scan hersenen
• MRI hersenen
• EEG (onderzoek naar de hersenfunctie)
• ECG (hartfilmpje)
• EMG (onderzoek naar de functie van spieren en zenuwen)
• Lumbaalpunctie (ruggenprik waarbij hersenvocht, dat zich bevindt in de holte onderin de rug, wordt afgenomen voor onderzoek)

Hotelzorg
Een opname in het ziekenhuis is ingrijpend. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. We proberen het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken. Naast uitstekende medische en verpleegkundige zorg bieden we u ook een prettige verzorging en smakelijke maaltijden à la carte. De Focuszorgmedewerkers verzorgen deze maaltijden op maat.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.