Interne geneeskunde

Printervriendelijke versie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Interne geneeskunde. De afdeling bevindt zich op de 3e verdieping van MC Zuiderzee (afdeling 3.0).
Er is plaats voor 25 patiënten en 14 patiënten die een chemokuur ondergaan (cytostaticapatiënten). Het kan voorkomen dat de afdeling Interne geneeskunde vol is en u op een andere verpleegafdeling wordt opgenomen. Uiteraard kunt u dan ook rekenen op de juiste zorg en komt de internist u op deze afdeling bezoeken.

Op de meerpersoonskamers wordt gemengd verpleegd. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

U krijgt op de afdeling Interne geneeskunde elke dag een vaste verpleegkundige voor uw verpleegkundige zorg. Hij of zij is goed op de hoogte van uw medische situatie en is die dag uw vaste aanspreekpunt.

De afdeling Interne geneeskunde is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: (0320) 271 529.

Informatie voor familie en naasten
Vragen over de opname kunt u aan de verantwoordelijke verpleegkundige stellen. Wilt u een afspraak maken met de specialist of dienstdoende arts, dan kan dit ook via de verpleegkundige. Zij regelt dit in overleg met de patiënt voor u. Op het planbord in de gang kunt u zien welke verpleegkundige die dag verantwoordelijk is voor welke patiënt.

Bezoektijden
Wilt u om een bepaalde reden op een ander tijdstip op bezoek komen, dan verzoeken wij u van tevoren contact op te nemen met de verpleegafdeling Interne geneeskunde.

Uw opname
Opname op de verpleegafdeling gebeurt via de polikliniek Interne geneeskunde (de internist bespreekt met u de reden voor opname in het ziekenhuis) of via de spoedeisende hulp. Het kan ook zijn dat uw opname gepland is vanwege een operatie of onderzoek. U wordt bij een Opname ontvangen door een verpleegkundige van de afdeling Interne geneeskunde. Hij/zij legt u uit op welke kamer u wordt verpleegd en houdt met u het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek komen er verschillende zaken aan de orde. Daardoor kunnen wij de zorg verlenen die op u is afgestemd.
Als u medicijnen gebruikt, wilt u dan een overzicht daarvan of de medicijnen zelf meenemen? Het is namelijk  belangrijk dat we op de longafdeling weten welke medicijnen u gebruikt.
Informatie over Opname in het ziekenhuis vindt u op de pagina Opname.

Artsenvisites
De internisten van ons ziekenhuis werken nauw met elkaar samen en hebben vaste dagen voor het bezoeken van de patiënten op de afdeling. Dit betekent dat u niet alleen uw eigen internist ziet, maar dat ook de andere internisten bij u langskomen. Het doel van de artstenvisite is:
1. Uitslagen met u bespreken en informatie geven over vervolgonderzoek(en).
2. Rapportage kunnen maken over uw toestand en uw medische klachten inventariseren.
3. Uw medicatie controleren en het effect hiervan vaststellen.
Als er bijzonderheden zijn, komt één van de internisten ook in het weekend langs.

Op donderdagochtend is er een overleg met meerdere medische disciplines. Dit is het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Bij dit overleg zijn aanwezig: de internisten, een verpleegkundige van de afdeling, de fysiotherapeut, de diëtiste en (op aanvraag) de medisch maatschappelijk werker. Op die manier kan de zorg goed op uw situatie worden afgestemd.

Onderzoeken voor Interne geneeskunde 
Het is mogelijk dat de arts een aantal onderzoeken bij u wil laten uitvoeren. De internist en/of de verpleegkundige informeren u hierover tijdig. Op de afdeling zijn folders beschikbaar van verschillende onderzoeken en operaties.

Disciplines op de afdeling Interne geneeskunde
Op de afdeling Interne geneeskunde kunt u te maken krijgen met verschillende disciplines, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de aandoening waarvoor u bent opgenomen. Bij uw zorg kunnen de volgende disciplines betrokken zijn:

Hotelzorg
Een opname in het ziekenhuis is ingrijpend. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. We proberen het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken. Naast uitstekende medische en verpleegkundige zorg bieden we u ook een prettige verzorging en smakelijke maaltijden à la carte. De hotelzorgmedewerkers verzorgen deze maaltijden op maat.

Naar huis
De arts vertelt u wanneer u ongeveer naar huis mag. Op de dag van ontslag krijgt u van de verpleegkundige een afsprakenkaart voor eventuele poli-afspraken. Wanneer u medicijnen gebruikt, krijgt u hiervan een overzicht mee. Uw eigen apotheek en huisarts worden door ons op de hoogte gesteld van het ontslag en medicijnen die u moet gebruiken. Mocht er thuiszorg nodig zijn na ontslag, dan regelt onze transferverpleegkundige deze thuiszorg voor u.
Als u een recept meekrijgt voor medicijnen, kunt u hiermee ook terecht bij de poliklinische ziekenhuisapotheek in de centrale hal van MC Zuiderzee.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.