Intensive Care & Hartbewaking

Printervriendelijke versie

De verpleegafdeling IC/CCU is een gecombineerde afdeling Intensive Care (IC) en Coronary Care (CCU of Hartbewaking). De IC/CCU (afdeling 1.0) bevindt zich op de 1e verdieping.
Een team van medisch specialisten, zoals cardiologen, intensivisten en speciaal opgeleide verpleegkundigen behandelen en begeleiden de patiënten intensief. Ook voor de naaste familie zorgen zij voor de begeleiding en informatieverstrekking.
De bedden op de afdeling IC/CCU zijn verdeeld over zogenaamde patiëntenboxen. Bij elk bed bevindt zich apparatuur (onder andere een monitor en een beademingsmachine) om de toestand van de patiënt te bewaken. Via de monitor worden onder andere de hartslag, bloeddruk en ademhaling bewaakt. Verder is er een centraal bewakingssysteem in de balieruimte waar de gegevens van alle patiënten continu zichtbaar zijn.

Kennismaken met de intensivisten

 
prof. dr. Paul C.M. van den Berg

dr. Peter W. van der Molen

De afdeling IC/CCU bereikbaar via telefoonnummer: (0320) 271 360.

Familiekamer
Soms is het in verband met de gezondheidstoestand van uw partner/naaste gewenst dat u ’s nachts in de buurt bent. U kunt dan in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van de familiekamer.

Bezoek
Voor de rust op de afdeling mogen niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij een patiënt aanwezig zijn. U kunt elkaar aflossen.
Ook tijdens het bezoekuur kan het gebeuren dat de patiënten bepaalde zorg nodig hebben of onderzoeken moeten ondergaan. U wordt dan verzocht even in de familiekamer te wachten.
Kinderen mogen op bezoek komen, maar houd er rekening mee dat het voor de patiënt en het kind belastend kan zijn. Overleg daarom eerst met de verpleegkundige wanneer kinderen het beste kunnen komen. Bloemen zijn in verband met bacteriegroei en infectiegevaar niet toegestaan.

Bezoektijden
Bij MC Zuiderzee hebben we vaste bezoektijden. Voor de afdeling Intensive Care / Hartbewaking gelden andere bezoektijden dan in de rest van het ziekenhuis.
 
Mobiele telefoons
Wij willen u vragen om het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.

Vaste contactpersoon
Omdat de informatie over de toestand van de patiënt vertrouwelijk is, kunnen en mogen wij wettelijk niet aan iedereen inlichtingen verschaffen. Het is daarom belangrijk één of twee mensen uit uw naaste omgeving aan te wijzen als contactpersoon. Dat kan een familielid of goede vriend/vriendin zijn. De contactpersoon kan inlichtingen over de patiënt vragen en vervolgens de overige familieleden en vrienden op de hoogte houden. Deze persoon laat weten waar hij/zij te bereiken is zodat er contact opgenomen kan worden als dat nodig is. De contactpersoon kan de afdeling IC/CCU dag en nacht bellen voor informatie.

Folders

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.