Chirurgie en Urologie

Printervriendelijke versie

Bent u geopereerd door de chirurg of de uroloog, dan wordt u verpleegd op de gemengde verpleegafdeling Chirurgie/Urologie. Deze afdeling 2.0 bevindt zich op de 2e verdieping.
Redenen voor opname op deze afdeling zijn bijvoorbeeld een operatie vanwege borstkanker of een borstreconstructie, observatie vanwege buikklachten, blindedarm operatie (vanwege appendicitis), het aanbrengen van maagbandjes, darmoperaties, vaatoperaties of de behandeling van een botbreuk waar ziekenhuisopname voor nodig is. Ook wordt u op deze afdeling opgenomen voor een prostaatoperatie (behandeling van een vergrote prostaat of prostaatkanker), een operatie vanwege blaaskanker eventueel met aansluitend een chemospoeling, of voor een operatie of behandeling van een nier.

Gemengd verplegen
De afdeling Chirurgie/Urologie heeft meerpersoonskamers waar gemengd wordt verpleegd. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Vindt u het gemengd verplegen onprettig, dan proberen wij een dames of heren kamer te zoeken. Bij een volle afdeling is dit helaas niet altijd mogelijk. De vijf eenpersoonskamers op de afdeling worden vooral gebruikt voor voor heel zieke patiënten, verwarde patiënten of voor patiënten die vanwege een infectie (bijvoorbeeld MRSA) geïsoleerd moeten liggen.

De afdeling Chirurgie/Urologie is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: (0320) 271 499.

Informatie voor familie en naasten
Vragen over de opname kunt u aan de verantwoordelijke verpleegkundige stellen. Wilt u een afspraak maken met de specialist of dienstdoende arts, dan kan dit ook via de verpleegkundige. Zij regelt dit in overleg met de patiënt voor u.

Bezoektijden
Wilt u om een bepaalde reden op een ander tijdstip op bezoek komen, dan verzoeken wij u van tevoren contact op te nemen met de verpleegafdeling Chirurgie/Urologie (afdeling 2.0).

Uw opname
Opname op de verpleegafdeling Chirurgie/Urologie is gepland of, in geval van spoed, ongepland. In dat laatste geval komt u hier via de Spoedeisende Hulp.

Als het een geplande opname is dan heeft de chirurg of de uroloog tijdens uw bezoek aan de polikliniek met u besproken waarvoor de opname of operatie nodig is. Op de dag van de opname heeft u een intakegesprek met de verpleegkundige van de vepleegafdeling. Tijdens dit gesprek komen er verschillende zaken aan de orde. Daardoor kunnen wij de zorg verlenen die op u is afgestemd. De verpleegkundige legt uit op welke kamer u wordt verpleegd en regelt de voorbereiding op de ingreep. Soms is nog aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld laboratorium onderzoek.
Een medewerker van de verpleegafdeling brengt u op tijd naar de operatiekamer. Na de ingreep komt u weer terug op de verpleegafdeling 2.0. De verpleegkundigen doen de nacontroles en verzorgen uw wond en, als dat aan de orde is, bieden stomazorg. 

Informatie over Opname in het ziekenhuis vindt u op de pagina Opname.
Informatie over de afdeling 2.0 vindt u in folder verpleegafdeling Chirurgie/Urologie.

Artsenvisites
Elke werkdag loopt de uroloog ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur visites, in het weekend is dat rond 10.00 uur.
De chirurg houdt visites op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur en in het weekend rond 10.00 uur. Op donderdagochtend is er het Multidisciplinair overleg (MDO) op de afdeling waarbij de betrokken zorgverleners (disciplines) de patiënten en de benodigde behandeling en zorg bespreken.

De arts gaat met een verpleegkundige bij al zijn/haar patiënten langs om te kijken hoe het gaat en of het nodig is dat er aanvullende onderzoeken gedaan moeten worden of dat er wat veranderd moeten worden ten aanzien van de medicatie of de behandeling. Stel gerust uw vragen aan de arts tijdens de visites.
We kunnen ons voorstellen dat ook uw naaste(n) met de arts willen praten. Dat kan natuurlijk. Uw partner of familie kan via de verpleegkundige op de afdeling een afspraak regelen voor een gesprek. In sommige gevallen voert de arts-assistent dit gesprek.

Als er andere medisch specialisten betrokken zijn of worden bij uw behandeling, dan komen ook zij bij u langs. Dat zijn bijvoorbeeld een internist, longarts of cardioloog.

Bent u geopereerd vanwege borstkanker, dan heeft u voor uw opname al contact gehad met de mammaverpleegkundige. De mammaverpleegkundigen zijn ook op de verpleegafdeling betrokken bij uw zorg.

Onderzoeken
Het is mogelijk dat de arts een aantal onderzoeken bij u wil laten uitvoeren. Bijvoorbeeld een röntgenonderzoek, onderzoek op de functieafdeling, hartfilmpje (ECG) of bloedonderzoek. Uw arts en/of de verpleegkundige informeren u hierover tijdig.

Elke dag worden op de afdeling meerdere keren uw temperatuur en bloeddruk/pols gecontroleerd. Ook wordt een pijnscore gedaan. Daarmee kan de verpleegkundige zien hoeveel pijn u ervaart en krijgt u de nodige pijnstilling. Dat is belangrijk omdat een goede pijnbestrijding namelijk voor een beter herstel zorgt. Dit is door onderzoek aangetoond. U bent dan minder moe en heeft meer energie om te herstellen. De functie van hart en longen is beter en de werking van uw darmen wordt gunstig beïnvloed. Dit maakt uw draagkracht groter, zowel geestelijk als lichamelijk.

Disciplines op de afdeling Chirurgie/Urologie
Op de afdeling werken stomaverpleegkundigen (coloncare verpleegkundigen), wondverpleegkundigen, een decubitusverpleegkundige, urologieverpleegkundigen, mammacareverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen.
Andere disciplines die bij uw behandeling betrokken kunnen worden, zijn Fysiotherapie, Diëtethiek, Maatschappelijk werk, Transferverpleegkundige en Laboranten. Op onze afdeling werken ook stagiares die een verpleegkundige opleiding volgen.

Hotelzorg
Een opname in het ziekenhuis is ingrijpend. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. We proberen het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken. Naast uitstekende medische en verpleegkundige zorg bieden we u ook een prettige verzorging en smakelijke maaltijden à la carte. De hotelzorgmedewerkers verzorgen deze maaltijden op maat.

Naar huis
Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer u naar huis kan. Als dat nodig is, zorgt de Transferverpleegkundige voor thuiszorg of plaatsing in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Als u medicijnen voorgeschreven krijgt, faxt de afdeling het recept hiervoor naar de poliklinische apotheek in de centrale hal van MC Zuiderzee. U krijgt de medicijnen mee naar huis.

Op de verpleegafdeling hoort u welke afspraak voor u is gemaakt voor de controle op de polikliniek.
Als u met een stoma naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor het spreekuur van de stomaverpleegkundige.
Voor sommige grote wonden of als er een specifieke wondverzorging nodig is, krijgt u een afspraak mee voor het spreekuur van de wondverpleegkundige
De stomaverpleegkundige en de wondverpleegkundigen werken op afdeling Chirurgie/Urologie en kennen u waarschijnlijk al van uw opnameperiode.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.