Cardiologie

Printervriendelijke versie

Eén van de afdelingen waar patiënten die vanwege aandoeningen aan hun hart worden opgenomen, worden verpleegd is de afdeling Cardiologie (1.5). De afdeling Cardiologie bevindt zich op de eerste verdieping en bestaat uit de CCU (Hartbewaking), de Eerste Hart Hulp en de verpleegafdeling.

Op de afdeling Cardiologie is plaats voor 21 patiënten. Er zijn drie éénpersoons, drie tweepersoonskamer en drie vierpersoonskamers. Op de meerpersoonskamers wordt gemengd verpleegd. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.
Informatie over Opname in MC Zuiderzee vindt u op de pagina Opname.

De afdeling Cardiologie bereikbaar via telefoonnummer: (0320) 271 511.

Rust op de afdeling
Tussen 13.00-14.00 uur geven wij u de gelegenheid om een uurtje te rusten. Wilt u zelf niet rusten, dan verzoeken wij u om wel uw medepatiënten rust te geven. Vanaf 23.00 uur is er volledige rust op de afdeling.

Vragen over uw opname
U kunt aan uw verpleegkundige altijd vragen stellen over uw verzorging en/of behandeling. Heeft u suggesties of klachten? Dan horen we die ook graag. U kunt deze bespreken met de verpleegkundige of de teamleider van de afdeling Cardiologie.
Telefonisch informatie over uw toestand geven we alleen aan de contactpersoon die u heeft aangewezen. Hij/zij kan het beste na 11.00 uur bellen.
 
Waardevolle bezittingen
Wij raden u aan om geen waardevolle bezittingen en/of veel geld mee te nemen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal.

Bezoek
Uw bezoek is welkom op de afdeling Cardiologie. Voor patiënten op onze afdeling is het te belastend als er meer dan twee bezoekers per patiënt komen. Wilt u uw bezoek hier op wijzen?

Bezoektijden
In MC Zuiderzee hebben we vaste bezoektijden. Alleen in overleg met de verpleging kan hiervan worden afgeweken.

Opname
Bij opname krijgt u een gesprek met een verpleegkundige. Daarin kunt u bespreken wat uw verwachtingen zijn tijdens uw opname op de afdeling en waar u bijvoorbeeld tegenop ziet. In het gesprek komen allerlei zaken aan de orde, waardoor wij in staat zijn om zorg te verlenen, die zoveel mogelijk op u is afgestemd.

Visite van arts en nurse practitioner
Drie keer per week loopt de cardioloog visites op de afdeling. Een (extra) gesprek met de cardioloog kunt u aanvragen via de verpleegkundige. Dit is het meest zinvol als (bijna) alle uitslagen van de onderzoeken die u heeft gehad, bekend zijn. De verpleegkundige kan u hierover adviseren.
Tijdens uw opname is de nurse practitioner van de afdeling Cardiologie uw vaste contactpersoon en aanspreekpunt. Zij komt vijf dagen per week bij u langs om te bespreken hoe het met u gaat en welke behandeling nodig is. De nurse practitioner op de afdeling Cardiologie is een gespecialiseerde verpleegkundige die op post-HBO niveau is opgeleid en medische taken van de arts overneemt. De nurse practitioner werkt daarin samen met de cardioloog en overlegt intensief met de cardioloog.
Andere taken van de nurse practitioner zijn het telefonisch contact met andere ziekenhuizen als patiënten overgeplaatst moeten worden, en het voeren van het ontslaggesprek als u weer naar huis mag.

Andere dagelijkse contactpersonen op de afdeling zijn de verpleegkundigen. Zij vertellen u wat er voor u afgesproken is en hoe uw behandeling verder verloopt. Als u vragen heeft, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige of de nurse practitioner.

Telemetrie hartbewaking
Het is mogelijk om op de afdeling uw hartritme op afstand te bewaken. Dat gebeurt met Telemetrie. U draagt hiervoor een speciaal kastje dat uw hartritme meet. Met dit kastje kunt u vrij over de afdeling rondlopen en hoeft u niet de hele dag in uw bed te blijven. Via een monitor op de afdeling en op de Hartbewaking wordt uw hartritme bewaakt.

Hotelzorg
Een opname in het ziekenhuis is ingrijpend. Zowel voor uzelf als voor uw naasten. We proberen het verblijf voor u zo prettig mogelijk te maken. Naast uitstekende medische en verpleegkundige zorg bieden we u ook een prettige verzorging en smakelijke maaltijden à la carte. De hotelzorgmedewerkers verzorgen deze maaltijden op maat.

Afdelingssecretaresse
De afdelingssecretaresse is aanwezig op werkdagen. Zij regelt alle afspraken die voor u nodig zijn, zoals voor onderzoeken en bezoek aan de polikliniek.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.