Werkwijze op de spoedpoli

Printervriendelijke versie

Vanwege de kleine ruimte en om de rust op de afdeling te bewaren, mag er maximaal één persoon met u mee naar binnen. Uitzonderingen daar gelaten.

De arts-assistent of spoedpoli-arts onderzoekt u en overlegt zijn/haar bevindingen met de dienstdoende specialist. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, een röntgenfoto, CT-scan, MRI of echo.

Een aantal onderzoeken wordt op de spoedpoli gedaan. Als dat niet mogelijk is, gaat u zelf naar de röntgenafdeling of de bloedafname. Soms kan een vrijwilliger u hier naar toe brengen.

Door deze werkwijze kan het onderzoek zo goed mogelijk plaatsvinden. Met alle onderzoeksgegevens erbij kan de arts in de meeste gevallen zo snel mogelijk tot een diagnose komen.

Na afloop van de behandeling stuurt het ziekenhuis altijd een brief naar uw huisarts. Hierin staat de reden van uw bezoek en welke behandeling u hebt gekregen.

Het kan zijn dat u terug moet komen voor een vervolgafspraak. Als u binnen 2 dagen terug moet komen, krijgt u direct de afspraak mee of wordt u hierover gebeld. In andere gevallen krijgt u een brief thuis met daarin de afspraak.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.