Wanneer krijgt u de kleurcode?

Printervriendelijke versie

We streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen en de Triage te starten. Zodat we u op basis van uw klachten een kleurcode kunnen toekennen. Deze kleur geeft de tijdsduur aan waarin de arts probeert om u te zien. Als het erg druk is, kan het langer duren.

De tijd die u moet wachten, wordt onder andere beïnvloed door:
• de aard van uw klachten en symptomen (ziekteverschijnselen);
• de beschikbaarheid van de arts(assistent) die voor uw behandeling nodig is;
• wanneer er volwassenen en kinderen zijn met dezelfde kleurcode, krijgen kinderen voorrang;
• ongereguleerd aanbod via de Ambulancedienst.

Naar de huisartsenpost
Heeft u een minder hoge urgentie? Dan kunt u er ook voor kiezen om naar uw huisarts te gaan. Vergeet dan niet om u af te melden bij de receptie van de spoedpoli.