Wanneer krijgt u de kleurcode?

Printervriendelijke versie

We streven ernaar om u zo snel mogelijk te helpen en de Triage te starten. Zodat we u op basis van uw klachten een kleurcode kunnen toekennen. Deze kleur geeft de tijdsduur aan waarin de arts probeert om u te zien. Als het erg druk is, kan het langer duren.

De tijd die u moet wachten, wordt onder andere beïnvloed door:
• de aard van uw klachten en symptomen (ziekteverschijnselen);
• de beschikbaarheid van de arts(assistent) die voor uw behandeling nodig is;
• wanneer er volwassenen en kinderen zijn met dezelfde kleurcode, krijgen kinderen voorrang;
• ongereguleerd aanbod via de Ambulancedienst.

Naar de huisartsenpost
Heeft u een minder hoge urgentie? Dan kunt u er ook voor kiezen om naar uw huisarts te gaan. Vergeet dan niet om u af te melden bij de receptie van de spoedpoli.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.