Revalidatie van kinderen

Printervriendelijke versie

Het Revalidatiecentrum biedt revalidatie voor kinderen die in het dagelijks leven de gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening. Ook kinderen die beperkingen ondervinden door pijn in het houdings- en bewegingsapparaat of door langdurige vermoeidheid, zonder duidelijke oorzaak, kunnen bij ons revalideren. Daarnaast behandelen wij ook kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het doel van de revalidatie is dat het kind leert om de draad van zijn leven weer op te pakken.

Poliklinische revalidatiebehandeling

De meeste kinderen die bij ons revalideren, worden poliklinisch behandeld. Dit betekent dat het kind thuis woont en één of meerdere keren per week voor behandeling naar het ziekenhuis komt. We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie te behandelen.

Poliklinische observatie

De ouder(s) of verzorger(s) komen wekelijks samen met hun kind naar de revalidatie in MC Zuiderzee. Deze poliklinische observatie kan 6 tot 12 weken duren. Voorafgaand aan de poliklinische observatie komt de maatschappelijk werker bij het gezin thuis voor een intakegesprek. Vervolgens wordt het kind geobserveerd door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en orthopedagoog. Samen met ouders brengt het team de ontwikkeling van de bovengenoemde ontwikkelingsgebieden van het kind in kaart. Na de observatieperiode volgt een gesprek tussen ouders en behandelteam waarin een advies geformuleerd wordt over de behandelingsmogelijkheden bij onze revalidatie of elders.