Contact

Printervriendelijke versie

Merem Behandelcentrum bij MC Zuiderzee
Ziekenhuisweg 100
8233 AA Lelystad
Telefoon (0320) 271 637

Revalidatie kinderen/peutergroepen

De Klimboom
Kwelder 2
8224 CN Lelystad
Telefoon (0320) 230 616

Voor algemene informatie over De Trappenberg (Merem Behandelcentra) kunt u terecht bij:
Bureau Voorlichting
Crailoseweg 116
1272 EX Huizen
Telefoon 035-6929620
Fax 035-6929699
E-mail: info@trappenberg.merem.nl
www.merem.nl

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.