Heupoperatie

Printervriendelijke versie

Heupoperatie in MC Groep. Bekijk hier de film.

 

Slijtage van de heup

Het heupgewricht is een kogelgewricht. Tijdens het bewegen rolt de kop in de kom van het bekken. Door een laagje kraakbeen op de kop en in de kom gaat dat soepel. Dat laagje een kan slijten. Is het te dun, dan krijgt u pijn in de heup. Meestal is dit op oudere leeftijd. Ook door een letsel of reuma kan de heup gaan slijten. Als medicijnen en/of fysiotherapie niet meer helpen, kan een operatie uitkomst bieden.  Uw heup wordt dan vervangen door een heupprothese.

De orthopedisch chirurg bespreekt met u welke prothese voor u geschikt is. Dat kan een gecementeerde  of een ongecementeerde prothese zijn. De keuze heeft met uw leeftijd, de stand van het bot en de vorm van uw bovenbeen te maken. Krijgt u een nieuwe heup? Dan komt u in het speciale patiëntvriendelijke traject terecht. Dit houdt in dat u met steeds dezelfde groep mede-patiënten vooraf voorlichting krijgt en gelijktijdig wordt opgenomen, geopereerd en verpleegd. Door deze aanpak heeft u veel steun aan elkaar. In de praktijk blijkt dat patiënten daardoor sneller revalideren en genezen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kunt u al met elkaar kennismaken. En dat geldt natuurlijk ook voor uw naasten die met u meekomen en tijdens de opname en die tijdens het bezoekuur bij u langskomen in het ziekenhuis.

Voor de operatie heeft u een gesprek met de anesthesist, de orthopedieverpleegkundige en eventueel de transferverpleegkundige. We bespreken uw medische voorgeschiedenis en de anesthesist geeft u informatie over de verdoving.  De orthopedieverpleegkundige vraagt naar medicijngebruik, eerdere operaties, contactpersoon, uw thuissituatie en andere zaken. Het gesprek met de transferverpleegkundige is om te bekijken of u hulp nodig hebt als u weer thuis bent. Het plaatsen van een heupprothese gebeurt in MC Groep volgens de meest recente inzichten. Er worden zo weinig mogelijk spieren losgemaakt en – zo mogelijk – wordt de wond gelijmd. Hierdoor blijkt dat patienten sneller revalideren.

Op de dag van de opname komt u nuchter naar het ziekenhuis. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken en bij voorkeur ook niet meer roken, tenzij de anesthesist anders met u heeft afgesproken.
U meldt zich beneden in de gang bij de receptie; daar wordt u verwezen naar de verpleegafdeling. De verpleging vangt u op en vertelt u wat er die dag gaat gebeuren. Als het zover is, krijgt de verpleging bericht van de operatiekamer. Dan wordt u naar de operatiekamer gebracht waar u verder wordt voorbereid op de operatie.  De operatie duurt  1 tot 1,5 uur.
Na de operatie komt u eerst op de uitslaapkamer (verkoeverkamer) terug. U kunt na de operatie misselijk zijn of pijn hebben. Hiervoor kunt u medicijnen krijgen. In de loop van de dag gaat u terug naar de afdeling. De meeste patienten beginnen enkele uren na de operatie met oefenen. Als u zich verder goed voelt, mag u ook dezelfde dag nog uit bed. Een aantal weken na de operatie komt u terug op de polikliniek. Bij uw ontslag krijgt u deze afspraak mee. Om een trombosebeen te voorkomen, krijgt u zes weken bloed verdunnende medicijnen.


Interessante website
- Zorg voor Beweging