Slechtziendheid

Printervriendelijke versie

Er is sprake van low vision (slechtziendheid) wanneer het niet meer mogelijk is om met een bril of contactlenzen van optimale sterkte de dagelijkse dingen te doen. De firma Ergra Low Vision is op bepaalde dagen te gast in ons ziekenhuis om mensen die slechtziend zijn toch zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

De specialist van Ergra Low Vision stelt tijdens het onderzoek vast of er sprake is van slechtziendheid. Het low vision onderzoek kan plaatsvinden op de polikliniek oogheelkunde van het Ijsselmeerzieken, locatie Lelystad. Op grond van het onderzoek wordt samen met de cliënt vastgesteld met welk optisch hulpmiddel de client het meest gebaat is. Dit kan variëren van een telescoop/loepenbril tot een eenvoudige handloep of een geavanceerd elektronisch hulpmiddel. 

Een overzichtlijst van alle aanpasadressen is te vinden op de website van Ergra Low Vision www.ikwilbeterzien.nl en kan ook telefonisch worden opgevraagd bij de helpdesk. Telefoon (070) 311 40 70.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze polikliniek.

Daarnaast hebben wij een goede verwijsrelatie met de verschillende slechtziendencentra in de omgeving. 
Eventueel kunnen zij een bijdrage leveren bij bepaling of een vergroting of een bepaald verlichtingsniveau noodzakelijk is en bij de advisering (o.a. van hulpmiddelen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de visuele instelling in uw regio.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.