Orthoptie

Printervriendelijke versie

Orthoptie betekent recht kijken. De orthoptist is de deskundige die zich bezighoudt met de problemen van het rechte kijken, zoals scheel kijken en dubbelzien. Het is daarmee een specifiek gedeelte van de oogzorg. De titel orthoptist is wettelijk beschermd in de wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34) De verrichtingen van de orthoptist vallen binnen het basispakket van de ziektenkostenverzekering.

Wie werken op de polikliniek? 
Op de polikliniek oogheelkunde van MC Zuiderzee zijn drie orthoptisten werkzaam; 
•  Mw. C.M.A. Wijkmans-Buur 
•  Mw. C. Koelewijn 
•  Mw. M. Helfensteijn 

Zij zijn allen geregistreerd in het basisregister van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Zij onderzoeken, diagnosticeren en behandelen zelfstandig:
scheelzien (strabismus)
een lui oog (amblyopie)
dubbelzien (binoculaire diplopie)
oogbewegingsproblemen
brilafwijkingen (refractieanomalie) bij kinderen
hoofdpijn en leesproblemen, die veroorzaakt worden door de samenwerking van de ogen

Afspraak maken 
De huisarts of oogarts kan u rechtstreeks naar de orthoptist verwijzen. Binnen ons ziekenhuis kunnen de kinderarts, de neuroloog, de internist of de kaakchirurg verwijzen. 
Voor een afspraak kunt u, tijdens kantooruren contact opnemen met het Afsprakenbureau.

Informatie over scheelzien, luie ogen en andere afwijkingen die binnen het aandachtsgebied van de orthoptist vallen, kunt u vinden in de patiëntenfolders van ons ziekenhuis of op de website van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO): www.orthoptie.nl