Longgeneeskunde

Printervriendelijke versie

De longartsen onderzoeken en behandelen aandoeningen en ziekten van het ademhalingssysteem. Zoals de luchtwegen, de longen, de longvliezen en de ademhalingsregulatie. Voorbeelden van ziekten die de longarts vaak behandelt, zijn: astma, chronische obstructieve pulmonale aandoening (COPD), allergie, infecties zoals longontsteking of pleuritis, longkanker, systeemaandoeningen zoals sarcoïdose, slaap-apneusyndroom (OSAS) en ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan, zoals longembolie of verhoogde druk in de longslagader. Bovendien is de longarts specialist op het gebied van tuberculose, zowel in de longen als elders in het lichaam.

Lees ook ons dossier over Astma & COPD

Kennismaken met de longartsen

          

    I. Krivokuca         M. Pérez y Pérez        A. Schilstra             N. Alemi  


Kennismaken met de Nurse Practitioner/Verpleegkundig Specialist

De Nurse Practitioner/Verpleegkundig Specialist is een verpleegkundige die speciaal is opgeleid in een bepaald aandachtsgebied of aandoening en daardoor taken kan overnemen van de arts. Op de polikliniek Longgeneeskunde wordt de Nurse Practitioner/Verpleegkundig Specialist ingezet bij de diagnostiek, behandeling en nazorg. Als u verwezen wordt ivm (mogelijk) Astma, COPD of OSAS, krijgt u een afspraak bij een van de longartsen of bij de Nurse Practitioner/Verpleegkundig Specialist.

Marionne van Hardeveld,
Nurse Practitioner/Verpleegkundig specialist

 

Longverpleegkundige
Longrevalidatie
Longfunctieonderzoeken
Bronchoscopie
Longziekten