Kinderdiabetesteam

Printervriendelijke versie

Het Kinderdiabetesteam biedt medische zorg en begeleidt kinderen en jongeren met diabetes in het omgaan met de aandoening. Het uitgangspunt is dat de kinderen/jongeren en hun gezin een zo normaal mogelijk leven kunnen hebben. Zowel in het dagelijks leven thuis, op school en bij vrijetijdsbesteding zoals sport.

Kennismaken met het Kinderdiabetesteam

               
Kinderarts mevrouw Vogt        Kinderarts mevrouw Lauwereijs
               
Linda Petiet (links) en Elly van Langen (rechts), kinderdiabetesverpleegkundigen

Diëtiste Carolien Post

Psycholoog Martine Budding


Altijd deskundigheid bereikbaar

Het Kinderdiabetesteam is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Bij vragen of problemen, geven zij advies en kunnen beslissen of er op medisch gebied iets moet gebeuren. De kinderen/jongeren, maar ook de ouders kunnen met vragen altijd terecht bij het team. Het Kinderdiabetesteam is er voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. Daarna wordt de behandeling overgenomen door de internist en de diabetesverpleegkundige voor volwassenen. De kinderdiabetesverpleegkundigen en diabetesverpleegkundigen voor volwassenen hebben regelmatig overleg over het vakgebied, zodat ze op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de diabeteszorg.

Wij vinden het belangrijk dat de zorg vanuit het Kinderdiabetesteam goed is afgestemd op het kind/de jongere en zijn/haar persoonlijke situatie (omgeving van het kind). Daarom hebben de kinderdiabetesverpleegkundigen elke dag overleg met de kinderartsen en houdt het voltallige Kinderdiabetesteam tweemaandelijks patiëntenbesprekingen. Tijdens deze overleggen kan het team vanuit verschillende medische disciplines kijken hoe het met het kind/de jongere gaat en of de geboden zorg en begeleiding eventueel aangepast moet worden.

Twee types diabetes
Diabetes type I wordt niet veroorzaakt door verkeerde leefgewoontes of gewicht. Het is dus niemands ‘schuld’ als je Diabetes type I krijgt. Diabetes I is een auto-immuunziekte en heeft vooralsnog geen aanwijsbare oorzaak.

Meer informatie over diabetes, speciaal geschreven voor kinderen, is te vinden op onze Kinderpagina ‘diabetes bij kinderen’.