Definitie kindergeneeskunde

Printervriendelijke versie

Kindergeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met de groei en ontwikkeling van zuigelingen, kinderen en adolescenten tijdens ziekte en gezondheid, met als doel het optimaliseren van de ontwikkelingsmogelijkheden in deze leeftijdsperiode in de aanloop naar volwassenheid. De algemene kindergeneeskunde beslaat het totale spectrum van de kindergeneeskunde.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.