Kindergeneeskunde

Printervriendelijke versie

Ons team aan kinderartsen is gespecialiseerd in de groei en ontwikkeling van het kind in de leeftijd 0 – 18 jaar. Binnen het brede specialisme wordt niet alleen de aandoening, maar juist het kind als geheel beschouwd. Onze kinderartsen werken nauw samen met academische ziekenhuizen. Daardoor krijgt uw kind dichtbij huis altijd de best mogelijke zorg.

Kennismaken met de kinderartsen


Alle kinderartsen beschikken over dezelfde kennis en vaardigheden. Daarnaast heeft elke kinderarts één of meer aandachtsgebieden. Daarmee kunnen we onze patiënten en u als ouders nog beter van dienst zijn. Het team Kinderartsen bestaat uit:

  
M. Franken            R.A. Lauwereys      A. Madhuban
    

H. Vogt                 A. Walrave            E. Gomes  


A. Schrijver
Verpleegkundig specialistOnze kinderartsen nemen de rust en de tijd om uw kind te onderzoeken en te behandelen en bieden een breed aanbod aan goede kindergeneeskundige zorg. Zoals op het gebied van zindelijkheids problematiek, astma, voedingsproblematiek bij baby’ en luchtwegklachten. Uw kind is altijd het uitgangspunt, de geboden zorg is toegesneden op wat uw kind nodig heeft in zijn/haar groei en ontwikkeling.
Waar nodig vraagt de kinderarts andere specialisten erbij, maar blijft zelf hoofdbehandelaar en uw vaste contactpersoon. De kinderarts fungeert in die gevallen als coördinator tussen verschillende zorgverleners.

Aanvullende zorg Kindergeneeskunde

Naast de reguliere kindergeneeskundige zorg, bieden we ook:

Spreekuren Kinderartsen

De kinderartsen hebben op alle werkdagen spreekuur in MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Ook zijn er spreekuren in de polikliniek Het Dok op Urk. U kunt hiervoor bellen met het Afsprakenbureau. Wij streven ernaar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, zodat u met uw kind op korte termijn bij één van de kinderartsen terecht kunt. Voor een afspraak bij de kinderartsen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Goed voorbereid

Voordat u naar de kinderarts gaat, is het goed om u voor te bereiden op het gesprek met de arts en op de eventuele opname van uw kind in het ziekenhuis. Om u daarbij te helpen is er de landelijke patiëntveiligheidskaart. In zes stappen krijgt u hierin uitleg over wat te doen bij een bezoek aan de polikliniek of opname.

Informatie voor ouders

Op onze website hebben we een speciale kinderpagina. Hier vindt u ook informatie specifiek voor ouders. Zoals algemene informatie, informatie over de artsen en de medewerkers van de Kinderafdeling en informatie over opname op de Kinderafdeling van MC Emmeloord.

Huisarts in opleiding

Huisartsen in opleiding (haio) vanuit het academisch ziekenhuis AMC doen spreekuren bij MC Groep onder supervisie van de kinderartsen. Dit is onderdeel van de klinische stage die de haio gedurende 3 maanden volgt. Hiermee biedt MC Groep de huisartsen in opleiding de mogelijkheid om in een algemeen ziekenhuis ervaring op te doen. Het is mogelijk dat uw kind eerst door de haio wordt gezien op het spreekuur, voordat hij/zij naar de kinderarts gaat.

Smiley Kindergeneeskunde

De Kinderafdelingen van MC Groep (MC Zuiderzee en MC Emmeloord) hebben de Smiley gekregen. De Smiley is het kwaliteitskeurmerk van Kind en Ziekenhuis en wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders en die voldoen aan de criteria van de stichting Kind en Ziekenhuis.