Beschadiging tanden na ongeval

Printervriendelijke versie

Een ongeval kan tandletsel tot gevolg hebben. Dat kan variëren van een stukje tand dat is afgebroken tot letsel waarbij meerdere tanden uit de mond zijn verdwenen en/of het kaakbot is beschadigd of waarbij het tandvlees is gescheurd. De kaakchirurg zal bij het onderzoek vaak ook een röntgenfoto laten maken om de schade goed te kunnen beoordelen. Afhankelijk van de ernst van het letsel, wordt u naar de kaakchirurg verwezen door uw tandarts. De kaakchirurgen van MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten hebben veel ervaring in de behandeling van alle vormen van tandletsel.

Bij de meeste vormen van tandletsel (dento-alveolair trauma) is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met de (dienstdoende) tandarts. Hij of zij kan u adviseren over wat er moet gebeuren. Als er ook uitgebreide verwondingen in het aangezicht zijn of als u vermoedt dat er sprake is van een kaakfractuur of hersenschudding, kunt u beter direct contact opnemen met de Spoed Eisende Hulp van MC Zuiderzee. De kaakchirurg en/of de neuroloog kunnen het letsel dan beoordelen en behandelen. Neem de uitgevallen tand(en) mee naar het ziekenhuis, bij voorkeur door deze in melk te bewaren of anders tussen de kiezen en de wang vochtig te houden om uitdroging van het wortelvlies te voorkomen.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.