Overgewicht en vruchtbaarheid

Printervriendelijke versie

Overgewicht (obesitas) komt steeds vaker voor in Nederland. Maar ook problemen met vruchtbaarheid. Bestaat er een relatie tussen beide? Het antwoord is dat vrouwen met overgewicht vaker menstruatieproblemen hebben, moeilijker zwanger worden en een grotere kans op miskramen hebben. En tijdens de zwangerschap is de kans op complicaties groter bij vrouwen met overgewicht. Zoals hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes en een te vroege bevalling.

Afvallen om meer kans te maken op een zwangerschap is dus een heel legitieme reden. Zelfs 5-10% afvallen heeft al cyclusherstel bewezen, een grotere kans op zwangerschap en afname van miskramen.

Afvallen voor vruchtbaarheid
Vrouwen met een kinderwens maken de werkelijke reden van de noodzaak tot afvallen niet graag bespreekbaar, de drempel is hoog. Dat maakt afvallen onder deze omstandigheden extra lastig. Om deze vrouwen te helpen, werkt de vruchtbaarheidpolikliniek van MC Zuiderzee samen met diëtetiek en fysiotherapie binnen het ziekenhuis. Om als team een gerichte start te geven aan afvallen.

Saamhorigheid versterkt resultaat
Vrouwen die willen afvallen om de kans op zwangerschap te vergroten, krijgen ondersteuning van een team van specialisten in een groep met gelijkgestemden. In MC Zuiderzee kunnen zij samen afvallen voor hetzelfde doel. Met gerichte voedingsadviezen, levensstijladviezen en bewegen onder leiding van een fysiotherapeut kunnen zij hun kilo’s kwijtraken. Het streven is zo'n 5-10% van hun gewicht. Dus geen onrealistische maat 38!

Wilt u meer informatie?
Stuur dan een mail naar info@obesitaspoli.com of neem contact op met de Obesitaspoli bij MC Zuiderzee.

BMI: wat is het?
De afgelopen tien jaar is er in Nederland een toename van 20% tot 50% van obese mensen. Overgewicht wordt uitgedrukt in Body Mass Index (BMI), dit wordt uitgerekend door het gewicht te delen door lengte (m) x lengte (m), bijvoorbeeld 1.65 x 1.65 m. In bijgaande grafiek staat alleen gewicht en lengte. Het kruispunt van de lijnen geeft de BMI aan. Een BMI > 27 wordt overgewicht genoemd.

 

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.