Ongewild urineverlies

Printervriendelijke versie

Meer dan 50% van alle vrouwen heeft last van ongewild urineverlies (incontinentie). Er zijn twee types urineverlies:

  • Stress incontinentie (het urineverlies komt voornamelijk voor tijdens inspanning, bijvoorbeeld bij fietsen en sporten, maar bijvoorbeeld ook bij tillen, lachen en hoesten).
  • Urge incontinentie en overactieve blaasklachten (het urineverlies komt vooral bij hevige aandrang tot plassen. U moet vaak plassen en/of bent vaak net te laat voor het toilet).

 

Incontinentiespreekuur
Bij MC Groep kunnen patiënten met incontinentie klachten terecht bij de uroloog.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.