Menstruatiestoornissen

Printervriendelijke versie

Een vrouw kan tijdens haar menstruatie hevig en/of abnormaal bloedverlies hebben. Dit kan heel vervelend zijn. We spreken meestal van hevig bloedverlies als de vrouw stolsels (dikke brokken) verliest en bloedarmoede heeft. De klachten verschillen per vrouw.

Onderzoeken
Om uw menstruatiestoornissen te achterhalen kunnen we (één of meerdere van) de volgende onderzoeken doen:

  • gynaecologisch onderzoek
  • bloedonderzoek
  • echoscopisch onderzoek
  • vloeistofcontrast echoscopie
  • hysteroscopisch onderzoek (hierbij kijken we met een dunne buis in de baarmoederholte)

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.