Fertiliteit polikliniek

Printervriendelijke versie

Patientinformatie folders: klik hier

Wanneer u besluit zwanger te willen worden, hoopt u natuurlijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. Helaas krijgt één op de zes paren te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Op onze polikliniek Fertiliteit kunnen wij u hiermee helpen. De polikliniek Fertiliteit bevindt zich in de poli Gynaecologie (begane grond) van de locatie MC Zuiderzee. Wij hanteren korte wachttijden voor zowel het poli-bezoek als voor behandelingen.
Per jaar bezoeken ongeveer 50.000 paren hiervoor hun huisarts en doen ongeveer 30.000 paren een beroep op specialistische zorg. Dit kan veel onzekerheden en emoties met zich meebrengen. Wij helpen u graag verder in deze situatie op onze polikliniek Fertiliteit.

Team Fertiliteitspoli

 
            

Van links naar rechts: fertiliteitsverpleegkundigen Vivian ten Hag, Vanessa van de Nadort en fertiliteitsgynaecoloog dr Moniek Twisk met de Freya Pluim 2018

 

Afspraak maken

U heeft verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt een afspraak maken als:

 • u en uw partner gedurende een jaar of langer proberen zwanger te worden zonder dat er een zwangerschap is ontstaan
 • u een kinderwens heeft en uw cyclus langer is dan 35 dagen (dat wil zeggen dat het aantal dagen van een eerste dag menstruatie tot de volgende eerste dag van een menstruatie meer dan 35 dagen is
 • een vorige zwangerschap door middel van ovulatie inductie, IUI of IVF is ontstaan

De afspraak maakt u bij het Afsprakenbureau met verwijscode GYN 18.

Bent u verhinderd?
Laat het zo snel mogelijk weten via het Afsprakenbureau. Op de dag van de afspraak kunt u de polikliniek Gynaecologie bellen (bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis).

Uw eerste afspraak

Een kinderwens heb je samen. We adviseren daarom om met uw partner naar de eerste afspraak te komen. Op de pagina Praktische informatie leest u wat u moet weten en meenemen voor afspraken in het ziekenhuis. Gebruikt u medicijnen? Wilt u hiervan een lijstje maken en meenemen.

U heeft eerst een gesprek met Dr. Moniek Twisk, gynaecoloog. Zij stelt u veel vragen over onder andere uw cyclus en de algemene gezondheidstoestand van u en uw partner. Ook doet zij een gynaecologisch onderzoek. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek ook al uw vragen stellen. De gynaecoloog bespreekt met u welke onderdelen van het vruchtbaarheidsonderzoek bij u worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag, voorgeschiedenis en uw huidige gezondheidstoestand.
Aansluitend heeft u een gesprek met de fertiliteitsverpleegkundige. Zij geeft u aanvullende informatie en regelt alle vervolgafspraken en -onderzoeken met u. Zij blijft gedurende uw verdere onderzoeken en eventuele behandeling uw eerste aanspreekpunt van onze polikliniek. Het eerste bezoek duurt in totaal ongeveer drie kwartier.

Het vruchtbaarheidsonderzoek

Het onderzoek heeft tot doel:

 • Uitzoeken waarom u nog niet zwanger bent
 • Berekenen hoe groot uw kans is op een spontane zwangerschap
 • Bepalen of een behandeling zinvol is en hoe u kunt worden behandeld.

Door middel van het oriënterend fertiliteitsonderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Heeft u een eisprong? Als hier twijfel over bestaat, vragen we u een temperatuurcurve bij te houden of controleren we dit door middel van meerdere echo’s tijdens de cyclus. Heeft u al een temperatuurcurve bijgehouden, neem deze dan mee naar uw bezoek.
 • Zijn er voldoende bewegende zaadcellen? Dit wordt onderzocht met een zaadonderzoek. Is dit al via de huisarts uitgevoerd, wilt u de uitslag hiervan dan meenemen naar uw bezoek.
 • Zijn de eileiders doorgankelijk? Dit wordt onderzocht met een baarmoederfoto (hysterosalpingogram, afgekort HSG) of kijkoperatie (laparoscopie).

Als er afwijkingen worden gevonden bij één van deze onderzoeken kan het nodig zijn vervolgonderzoek te doen.

Meer informatie vindt u in onze voorlichtingsfolder en in de voorlichtingsbrochure van de Nederlandse Verening voor Obstetrie en Gynaecologie (kies: OFO, Orienterend Fertiliteitsonderzoek).

Folders Fertiliteitpoli:

  

Behandeladvies

Nadat alle onderdelen van het oriënterend fertiliteitsonderzoek zijn afgerond, geeft de gynaecoloog u advies of een behandeling mogelijk is.

Advies bij een duidelijke oorzaak
Als er sprake is van een duidelijke vruchtbaarheidsbelemmerende factor, wordt een behandeling van deze oorzaak geadviseerd. Bijvoorbeeld:

 • Tuba (eileider) chirurgie
 • Ovulatie inductie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)
 • In vitro fertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)

Advies bij GEEN duidelijke oorzaak
Zijn er geen (grote) afwijkingen aan het licht gekomen, dan wordt aan de hand van uw leeftijd, de duur van uw kinderwens en andere voorspellende factoren een inschatting gemaakt van uw spontane kans op een zwangerschap (u kunt dit ook zelf berekenen op www.freya.nl).

Is er een hoge kans om spontaan zwanger te worden, dan kan een vruchtbaarheidsbehandeling deze kans niet verbeteren en krijgt u het advies om deze spontane kans thuis te benutten (ook wel expectatief beleid genoemd).

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat veel koppels die al langere tijd proberen zwanger te worden problemen krijgen met seksualiteit. Dit uit zich meestal in minder frequente gemeenschap, minder zin in gemeenschap en meer moeite om van seksualiteit te genieten.

Er zijn aanwijzingen dat (online) seks-counseling deze problemen kan verhelpen met als mogelijk gevolg een hogere kans op zwangerschap. Omdat het effect van online seks counseling nog niet grondig onderzocht is, weten we nog niet zeker of het werkt. Daarom werkt ons ziekenhuis in samenwerking met vele andere ziekenhuizen in Nederland mee aan een onderzoek om aan te tonen wat de beste behandeling is: wel of geen online seks-counseling.

Klik hier voor meer informatie.

Als er een lage kans is om spontaan zwanger te worden, adviseert de gynaecoloog een behandeling. Bijvoorbeeld:

 • Intra uteriene inseminatie (IUI)
 • In vitro fertilisatie (= IVF = reageerbuisbevruchting). 
 • Intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)

Leeftijd
Het orienterend fertiliteitsonderzoek kan op iedere leeftijd worden gedaan. Maar de behandeling kan niet meer op iedere leeftijd ingezet worden. Vanaf 43 jaar wordt geen behandeling meer gestart. En vanaf 40 jaar worden behandelingen alleen nog gedaan als het aannemelijk is dat uw eierstokken nog kwalitatief voldoende eitjes bevatten.

Waar vindt behandeling plaats

In de ziekenhuislocatie MC Zuiderzee worden de volgende behandelingen gedaan:

 • Ovulatie inductie
 • Intra-uteriene inseminaties (IUI)

Behandelingen met IVF of ICSI worden gedaan in een ander centrum, omdat voor deze behandelingen een speciale vergunning nodig is. Deze centra zijn:
• Amsterdam: Academisch Medisch Centrum (AMC)
• Amsterdam: Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC)
• Eindhoven: Catharina Ziekenhuis
• Groningen: Universitair Medisch Centrum (UMCG)
• Leiden: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
• Leiderdorp: Medisch centrum kinderwens
• Maastricht: Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM)
• Nijmegen: Universitair Medisch Centrum Nijmegen St. Radboud (UMCN)
• Rotterdam: Erasmus Medisch Centrum
• Tilburg: St. Elisabeth Ziekenhuis
• Utrecht: Universitair Medisch Centrum (UMC)
• Voorburg: Reinier de Graaf Gasthuis, locatie Diaconessen
• Zwolle: Isala klinieken

Behalve bovenstaande vergunninghoudende klinieken zijn er ziekenhuizen die met bovenstaande klinieken samenwerken voor transport-IVF.

De gynaecoloog neemt de verschillende mogelijkheden en centra met u door en zorgt voor de verwijzing naar het door u gewenste centrum.

Links naar betrouwbare websites

www.freya.nl
www.nvog.nl
www.erfocentrum.nl
www.kinderwens.nl

 

Veel gestelde vragen over wat u zelf kunt doen bij een zwangerschapswens

Wanneer kan ik het beste gemeenschap hebben?
Veertien dagen voor de te verwachten menstruatie vindt de eisprong plaats en is een vrouw dus vruchtbaar. Bij een regelmatige cyclus van 28 dagen is dat ongeveer op dag 14 na de eerste dag van de voorafgaande menstruatie. Vrijwel alle zwangerschappen ontstaan door gemeenschap op dag 8‐14 van de normale cyclus (de 6 dagen voorafgaand aan de eisprong). Een frequentie van gemeenschap van 2‐3 keer per week in deze periode is voldoende voor een goede zwangerschapskans.

Wanneer Foliumzuur gebruiken?
Iedere vrouw die zwanger wil worden, doet er goed aan dagelijks extra foliumzuur te slikken. Dit vermindert de kans om een kind te krijgen met een open rug of een andere vorm van neuralebuisdefect. Vanuit de neurale buis groeien de hersenen en het ruggenmerg. Deze buis sluit zich in de vierde week na de bevruchting. Wanneer dit niet goed gebeurt, blijft er een opening bestaan waardoor het ruggenmerg in open verbinding staat met de buitenwereld. Het slikken van foliumzuur biedt geen garantie dat je kind deze aandoening niet heeft, maar helpt dit risico wel te verkleinen.
 
Vanuit de overheid is het advies om vanaf vier weken vóór de bevruchting tot acht weken ná de bevruchting dagelijks 0,4 of 0,5 milligram extra foliumzuur te slikken. Wanneer een gewenste zwangerschap onverhoopt langer op zich laat wachten, moet je foliumzuur wel blijven slikken. Foliumzuur richt bij langdurige inname geen enkele schade aan.
 
Hoe zit het met Leefstijlfactoren?
Diverse leefstijlfactoren zijn geassocieerd met verminderde zwangerschapskansen. Er zijn aanwijzingen dat verandering ten gunste van deze factoren de zwangerschapskansen kunnen verbeteren. Een gezonde leefstijl is dus erg belangrijk als u zwanger wilt worden.

Moet ik stoppen met Roken?
Wij adviseren u en uw partner om niet te roken om de volgende redenen:
- Er is een associatie tussen roken en een verminderde kwaliteit van het zaad
- Bij vrouwen vermindert roken de vruchtbaarheid
- Roken kan schade veroorzaken bij het ongeboren kind en geeft een verhoogd risico op een miskraam.

Waarom is roken zo schadelijk als je zwanger bent? Heeft roken invloed op je vruchtbaarheid? Moeten mannen ook stoppen? Wanneer moet je stoppen en hoe? In dit filmpje van het Trimbos instituut wordt in begrijpelijke taal antwoord gegeven op deze vragen en komen ook (aanstaande) moeders zelf aan het woord. Wilt u ondersteuning bij het stoppen met roken? Dit kunt u krijgen via www.Smokefree.nl, telefoonnummer: 0517-239971.

Mag ik Alcohol drinken?
Door het gebruik van alcohol wordt uw kans op een zwangerschap kleiner.
- Overmatig veel alcohol (> 20 eenheden per week) bij mannen vermindert de vruchtbaarheid
- Vrouwen met een zwangerschapswens worden geadviseerd alcoholgebruik zoveel mogelijk te beperken in verband met mogelijke schade aan de ongeboren vrucht.

Mag ik Drugs gebruiken?
Gebruik van drugs is onveilig in de periode dat u zwanger wilt worden en zeker ook tijdens de zwangerschap.

Wat is de relatie tussen gewicht en zwanger worden?
Overgewicht is een toenemend probleem wereldwijd en ook in Nederland. Om te beoordelen of er sprake is van een gezond gewicht wordt de Body Mass Index (BMI) gebruikt. Voor het berekenen van de BMI wordt het gewicht in kilo's gedeeld door de lengte in meters in het kwadraat.

Onderstaand wordt aangegeven bij welke BMI er sprake is van welk type gewicht.

< 18,5  Ondergewicht
18,5 - 25  Gezond gewicht
25 – 30 Overgewicht
30 – 35 Adipositas
> 35 Obesitas

Vrouwen met overgewicht (te zwaar) of ondergewicht (te licht) zijn in vergelijking met vrouwen met een gezond gewicht minder vruchtbaar. Hierbij geldt hoe hoger de BMI, hoe groter de kans is op vruchtbaarheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met overgewicht er gemiddeld langer over doen om zwanger te worden en dat het vaker niet lukt om zwanger te worden.
Bij overgewicht is er een verhoogd risico op stoornissen in de eirijping waardoor de menstruaties onregelmatig worden, er een langere periode tussen de menstruaties zit of dat de menstruatie zelfs helemaal weg blijft. Bij gewichtsverlies treedt dan vaak spontaan herstel van de cyclus op en hierdoor verbeteren de zwangerschapskansen.
Maar ook vrouwen met overgewicht en regelmatige menstruaties hebben een lagere kans op zwangerschap dan vrouwen met een normaal gewicht.
Mocht u er zelf niet in slagen een gezond gewicht te bereiken, dan adviseren wij om via de huisarts de hulp van een diëtist in te schakelen.

Hoe zit het met Medicijngebruik?
Als u medicijnen gebruikt, adviseren wij u om met de arts te overleggen of u deze kunt blijven gebruiken tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen en een eventuele zwangerschap. Als een arts u een nieuw medicijn wil voorschrijven, vertel dan altijd dat u probeert zwanger te worden, zodat er in de keuze van het medicijn hiermee rekening wordt gehouden.

Let op: als medicijnen (zonder recept) verkrijgbaar zijn bij de drogist, wil dit niet altijd zeggen dat ze veilig gebruikt kunnen worden tijdens vruchtbaarheidsbehandelingen en zwangerschap. Lees daarom altijd goed de bijsluiter en overleg eventueel met uw arts of apotheker of u dit geneesmiddel kunt blijven gebruiken. Hetzelfde advies geldt ook voor homeopathische middelen.

Stress
Het niet (snel genoeg) zwanger worden brengt vaak enige stress met zich mee. Veel paren maken zich zorgen of deze stress slecht is voor de kans op zwangerschap. Over de invloed van stress op de vruchtbaarheid wordt veelvuldig gespeculeerd. Tot nu toe blijkt uit onderzoeken dat de invloed van stress beperkt is op de kans om zwanger te worden.

Kan ik werken met schadelijke stoffen/straling?
Informatie hierover kunt u opvragen bij het Ministerie van Sociale zaken en Wergelegenheid (www.szw.nl)

Hoe zit het met Voeding?
Goede voeding is goed voor de gezondheid van uw kind en vermindert het risico op aangeboren afwijkingen. Het is belangrijk dat u voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt. Dit geldt zowel in de tijd rond de bevruchting als tijdens de zwangerschap.
Ons advies is: volg de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dus:
• Eet gevarieerd.
• Eet niet te veel.
• Gebruik minder verzadigd vet.
• Eet volop groente, fruit en brood.
Voor meer informatie, zie www.voedingscentrum.nl