Gynaecologie & Verloskunde

Printervriendelijke versie

Het specialisme gynaecologie richt zich op vrouwen die problemen hebben met baarmoeder, eierstokken, vagina, blaas en/of endeldarm. Zoals menstruatiestoornissen, ongewild urineverlies en verzakkingsklachten. De gynaecoloog doet ook onderzoek naar de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid en de eventuele behandelingen daarvan.

Obstetrie (verloskunde) richt zich op vrouwen die zwanger zijn. Vanuit dit aandachtsgebied verzorgt de gynaecoloog de begeleiding van zwangeren, zoals controles en de prenatale diagnostiek. De gynaecoloog werkt hierbij nauw samen met de kinderartsen en verloskundigen.

In ons ziekenhuis zijn de gynaecologen werkzaam op alle gebieden binnen het specialisme gynaecologie, verloskunde en voortplantingsgeneeskunde. De artsen werken nauw samen met andere medisch specialisten in het ziekenhuis en verloskundigen uit de regio.

Afspraak maken bij Gynaecologie

Voor een afspraak bij de gynaecoloog heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De afspraak kunt u maken via het Afsprakenbureau.

Kennismaken met de gynaecologen

 

                             

  S. Vonken                                            A. Duijn
  perinatologie,                                       Bekkenbodem
  preconceptioneel advies                        Benigne gynaecologie

                                       
C. van Doorninck                              G. van Stralen
urogynaecologie,                              benigne gynaecologie, minimaal invasieve chirurgie,
vulvaproblematiek,                           Essure sterilisatie
Essure sterilisatie,
POP-poli (psychiatrische aandoeningen en zwangerschap)

                           

R. Olivier                                        Dr. M. Twisk
perinatologie (verloskunde),             fertiliteit (voortplantingsgeneeskunde),
preconceptioneel advies                   minimaal invasieve chirurgie, benigne gynaecologie

                                          

P. van Greunen                            M. Klaver       
oncologie,                                          
vulvapathologie (aandoeningen van
de vulva)                                                                    

De gynaecologen hebben spreekuur in MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. In gezondheidscentrum Het Dok op Urk kunt u op donderdagochtend terecht voor het zwangerenspreekuur.

Gynaecologische onderzoeken & behandelingen

Bij uw eerste bezoek aan de gynaecoloog bespreekt u uw klacht(en) en stelt de gynaecoloog u een aantal vragen. Als het nodig is, volgt hierna een uitwendig en/of inwendig onderzoek van de geslachtsorganen. Bij het uitwendig onderzoek voelt de gynaecoloog aan de buik en bekijkt de uitwendige geslachtsorganen. Bij het inwendig onderzoek bekijkt de gynaecoloog met een spreider de schede en de baarmoedermond en voelt inwendig naar de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken.

Ingrepen & operaties gynaecologie

Voor poliklinische ingrepen kunt u terecht in MC Zuiderzee en MC Emmeloord. Klinische ingrepen (operaties onder narcose) vinden altijd plaats in MC Zuiderzee. Voor uw nacontroles kunt u weer terecht op de polikliniek van uw eigen ziekenhuislocatie: MC Emmeloord, MC Dronten of MC Zuiderzee.

Bellen bij spoedgevallen voor zwangeren

Bent u zwanger en is er sprake van spoed met betrekking tot uw zwangerschap of bevalling? Dan kunt u rechtstreeks bellen naar de verloskamers van MC Zuiderzee, telefoon (0320) 27 13 65.
Een gespecialiseerd verpleegkundige staat u te woord en geeft u advies. Als dat nodig is, kan zij direct overleggen met de klinisch verloskundige.

Folders

Alle folders over gynaecologie, bevallen en aanverwante informatie vindt u op de speciale folderpagina gynaecologie.