Dermatologie

Printervriendelijke versie

Dermatologie is een breed vak met een enorme diversiteit aan ziekten en patiënten. Huidaandoeningen kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Het is voor ons dermatologen elke dag een uitdaging om patiënten hierbij te helpen en te begeleiden. De dermatologen behandelen alle huidaandoeningen. Omdat een huidaandoening vaak direct in het zicht is of onrust geeft, wilt u daarmee natuurlijk zo snel mogelijk mee naar de dermatoloog. U kunt op de poli dermatologie snel terecht voor alle huidaandoeningen. De wachttijden zijn kort. De dermatologen maken gebruik van de nieuwste behandelmethodes en technieken. Waar nodig werken zij samen met andere medisch specialisten of verwijzen zij u door naar een gespecialiseerde kliniek. U kunt er op rekenen dat u altijd de juiste zorg krijgt. Veel ingrepen worden gedaan op de moderne poliklinische OK. Ook kunt u op de polikliniek dermatologie in MC Zuiderzee en in MC Emmeloord terecht voor de UV-B lichttherapie.
We  halen tevens veel voldoening uit het begeleiden van co-assistenten en huisartsen in opleiding, we proberen hen op een enthousiaste manier ons mooie vak bij te brengen.

Aandoeningen dermatologie

Veel voorkomende aandoeningen die de dermatologen behandelen zijn bijvoorbeeld eczeem, psoriasis, acne, spataderen, pigmentafwijkingen, huidinfecties, geneesmiddelenreacties, allergien en huidkanker. Uw huisarts kan met behulp van tele-dermatologie advies vragen aan de dermatologen over huidaandoeningen. Uitgebreide informatie over aandoeningen waarvoor u bij de dermatologen terecht kunt, vindt u op de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).

Kennismaken met de dermatologen

            

M.A.D. Peters            dr. J.J.A. Buijsrogge         M.R. Faverey          W.S. Hovius

                                         
U kunt voor het spreekuur van de dermatogen terecht in MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten. Afspraken kunt u maken via het Afsprakenbureau

Raakvlakken met andere specialismen

Dermatologie heeft raakvlakken met andere specialismen. Voor sommige aandoeningen aan zowel de huid als een ander deel van uw lichaam, hebben we korte lijnen met de andere specialismen. U kunt dan voor één aandoening op korte termijn bij meerdere medisch specialisten terecht die met elkaar samenwerken aan uw behandeling. Zo werken wij dermatologen regelmatig samen met gynaecologen, kinderartsen, internisten, oncologisch chirurgen, plastisch chirurgen en vaatchirurgen.