Prijslijst & facturen

Printervriendelijke versie

Vragen over tarieven
Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling. Geef bij vragen over tarieven altijd aan dat het een locatie van MC IJsselmeerziekenhuizen BV betreft (MC Zuiderzee of MC Dronten).

Heeft u vragen over de tarieven van niet-gecontracteerde zorg of van zorg die niet vergoed wordt door uw verzekering? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgregistratie via (0320) 271145 of DBCenValidatie@mcgroep.com.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat u een eigen risico betaalt als u ziekenhuiszorg (dus ook laboratoriumonderzoek) krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor 2018 is dit eigen risico in Nederland vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.