Informatie over de ziekenhuisfactuur

Printervriendelijke versie

Bent u als patiënt in behandeling van het ziekenhuis (geweest), dan is er een kans dat u een factuur krijgt van het ziekenhuis of van uw zorgverzekeraar. Dit is deels afhankelijk van:

  • Hoe u verzekerd bent (wel of geen aanvullende verzekering)
  • Of het om verzekerde zorg gaat (valt wel of niet binnen de basiszorg)
  • Of uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis
  • Hoe het bedrag van de factuur door uw zorgverzekeraar verrekend wordt met het verplichte  eigen risico
  • (Begin)datum van de behandeling in het ziekenhuis

Ook kan het gebeuren dat u een factuur-overzicht krijgt van uw zorgverzekering. Daarin kunt u zien welk deel van het verplichte eigen risico is uitgegeven aan de ziekenhuiszorg. U betaalt het wettelijke eigen risico over het kalenderjaar waarin de eerste afspraak in het ziekenhuis plaatsvond. Wordt u bijvoorbeeld behandeld in 2014, maar was de eerste afspraak hiervoor bij de medisch specialist in 2013, dan geldt het eigen risico voor het jaar 2013.

Nieuwe zorgnota
Voor behandelingen in ziekenhuizen in Nederland die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een uitgebreidere factuur. Met deze nieuwe zorgnota is het voor patiënten duidelijker welke zorg zij hebben gehad in het ziekenhuis. Om u te informeren over de nieuwe zorgnota en waar u met welke vragen terecht kunt, verwijzen wij u naar een landelijke website (de zorgwijzer) met informatie over:
• Vergoeding van zorg
• Veranderingen in de zorgnota
• Inhoud van de zorgnota
• Kostenberekening ziekenhuis
• Het Zorgstelsel
• Antwoorden op veel gestelde vragen

Klopt de factuur?
Facturen van ziekenhuiszorg roepen vaak veel vragen op. Bijvoorbeeld omdat er een onderzoek of behandeling op staat die niet is gedaan. Dit heeft te maken met dat er in Nederland gewerkt wordt met DBC-zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinaties. Dit zijn een soort pakketten waarin de meest gebruikelijke onderdelen (bijvoorbeeld een röntgenfoto) van zorg opgenomen zijn. Iedereen betaalt dus evenveel voor hetzelfde DBC-zorgproduct. Ook al zijn er bij u misschien minder of meer onderdelen uit dat pakket gedaan.

Meer weten? Bekijk het informatieblad waarin alles goed wordt uitgelegd. Klik hier voor het Informatieblad ‘Betalen van ziekenhuiszorg’ van de NZa.

Vragen over uw factuur
Krijgt u een factuur van ons ziekenhuis waar u vragen over heeft? Bel dan gerust met CashCure (085-4834210). Zij voeren de facturatie voor ons ziekenhuis uit. De medewerkers van CashCure geven u graag uitleg.
Wilt u de factuur bij de hand houden, want de medewerker heeft de volgende gegevens nodig:
• Geboortedatum
• Patiëntennummer (staat op uw patiëntenpas)
• Datum van behandeling
• Behandelend specialisme
• Factuurnummer

Veel informatie over de facturen van ziekenhuizen kunt u ook vinden op de website van de NZa.

Veel gestelde vragen

Hoe zijn de ziekenhuis tarieven voor DBC zorgproducten vastgesteld?
Begint de declaratiecode met het getal 15 of 17? Dan heeft u zorg gekregen waar geen vaste prijzen voor gelden, uit het zogenoemde b-segment. Uw zorgverzekeraar heeft over deze prijs onderhandeld met zorgaanbieders. Of er een prijs is afgesproken, en welke, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.
Als de declaratiecode begint met het getal 14 of 16, dan geldt er wel een maximumtarief. De NZa stelt dit tarief vast. In de DBC-zorgproducten-tariefapplicatie van de NZa ziet u in dat geval bij 'totaal' het maximale bedrag dat de zorgaanbieder in rekening mag brengen.

Ik ben geopereerd, maar moest de eigen bijdrage betalen voor het kalenderjaar ervoor. Hoe kan dat?
U betaalt de wettelijke eigen bijdrage voor het kalenderjaar waarin de eerste afspraak in het ziekenhuis plaatsvond. Dat is het moment dat de DBC is geopend.