Wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging

Printervriendelijke versie

Voor een arts kan behandelen, is toestemming van de patiënt nodig. Niet iedere patiënt is altijd in staat om deze toestemming te geven. Dit wordt wilsonbekwaam genoemd.
Soms is het overduidelijk dat iemand niet zelf kan beslissen. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt bewusteloos of ernstig in de war is. In zulke situaties moet een ander de beslissing nemen. In andere gevallen ligt het minder duidelijk.

Vertegenwoordiger
Een vertegenwoordiger neemt beslissingen die het meest in uw belang zijn. Of beter nog, zoals hij denkt dat u het zou hebben gewild. U kunt zelf van tevoren schriftelijk een vertegenwoordiger aanwijzen. Ook kan de rechter een curator of mentor benoemen. Als er niets schriftelijk geregeld is, moet de arts toestemming vragen aan uw partner, anders aan een ouder, kind, broer of zus.

Wilsverklaring
Een wilsverklaring kan een belangrijke hulp zijn wanneer anderen over u moeten beslissen. In een wilsverklaring legt u vast welke behandeling u zou willen of welke behandeling u niet wilt. Uw hulpverlener zal uw verklaring respecteren. U krijgt geen behandeling waarvoor u geen toestemming zou hebben gegeven. U kunt uw huisarts of specialist vragen om u te helpen met het opstellen van een wilsverklaring.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.