Toestemming en informatie

Printervriendelijke versie

In Nederland mag een arts of verpleegkundige pas behandelen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. U beslist dus zelf of u wordt behandeld. Nadat de diagnose is gesteld, bespreekt uw arts de mogelijke behandeling met u. Op basis van die informatie kunt u toestemming geven, of niet.
Zonder informatie kunt u geen toestemming geven. Daarom is het belangrijk dat u voldoende informatie krijgt. Maar nog belangrijker is dat u die informatie ook begrijpt.

Om welke informatie gaat het?
Uw arts heeft de plicht u te informeren over:

 • Uw ziekte of aandoening (is er een aanwijsbare oorzaak, is het erfelijk, bestaat er besmettingsgevaar, wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven) 
 • De aard van de behandeling of het onderzoek (wat is het resultaat, hoe gaat het onderzoek in zijn werk, welke belasting geeft dit)
 • Andere behandelingsmogelijkheden, de gevolgen of risico's van de behandeling of het onderzoek (zijn er bijwerkingen?)
 • Medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Ook u als patiënt heeft een plicht, namelijk zo goed mogelijk aan de behandeling meewerken. De arts of verpleegkundige mag van u verwachten dat u hem/haar goed informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte en behandeling samenhangen.

Toestemming
Voor een ingrijpende behandeling vraagt de arts of verpleegkundige uw toestemming. Wanneer de behandeling niet ingrijpend is, wordt aangenomen dat u uw toestemming stilzwijgend heeft gegeven.

Geen toestemming
Als u geen toestemming tot behandelen geeft, respecteert uw hulpverlener dat. De behandeling gaat dan niet door. Uw hulpverlener moet er van overtuigd zijn dat u de gevolgen van uw beslissing overziet. Bij twijfel zal hij/zij u nogmaals goed informeren. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissing. U kunt uw hulpverlener niet op de gevolgen van uw keuze aanspreken.

Toestemming intrekken
Het is ook mogelijk om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook is het u toegestaan om het ziekenhuis te verlaten terwijl dat medisch gezien niet verstandig is. Uw arts kan u dan vragen een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat hij/zij geen verantwoordelijkheid draagt voor uw vertrek. U bent niet verplicht dit formulier te ondertekenen.

Acute situatie
In een acute situatie is een behandeling niet te voorzien. Soms kunt u gevaar lopen wanneer een hulpverlener niet direct handelt. In zo'n situatie mag de hulpverlener handelen zonder uw toestemming.

Heeft u twijfels?
Als u twijfelt, is het belangrijk dat uit te spreken. Stel gerust uw vragen en geef helder aan wat u wilt.

Tips

 • Schrijf van tevoren uw vragen op. Tijdens het gesprek kunt u kort het antwoord opschrijven bij de vragen 
 • Neem eventueel iemand mee die kan helpen en met wie u kunt napraten
 • Vertel zo duidelijk mogelijk wat en hoeveel u wilt weten
 • Durf al uw vragen werkelijk te stellen 
 • Vraag zo nodig om een vervolgafspraak 
 • Zeg het wanneer u uw hulpverlener niet begrijpt. Bijvoorbeeld omdat hij/zij ingewikkelde medische termen gebruikt 
 • Herhaal het antwoord om te controleren of u het goed heeft begrepen
 • Leg eventuele twijfels of onduidelijkheden aan uw hulpverlener voor 
 • Vraag of u mag bellen als u nog met vragen zit

Wanneer u zich na het gesprek met de hulpverlener toch nog onvoldoende geïnformeerd voelt, kunt u vragen om (aanvullende) schriftelijke informatie.