Omgang persoonsgegevens

Printervriendelijke versie

Privacyreglement
Klik hier om het privacyreglement van MC Groep in te zien.

Inzage in uw medisch dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts een medisch dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

U heeft recht op inzage of een kopie van uw medisch dossier. Persoonlijke werkaantekeningen van uw hulpverlener kunt u niet inzien. Wanneer deze aantekeningen in uw dossier zitten, dan worden ze tijdelijk verwijderd of afgeplakt. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis. Dat betekent dat u het dossier niet mee naar huis kunt meenemen.

Er is een uitzondering op het recht van inzage; wanneer de privacy van een ander door uw inzage wordt geschonden.

Hoe kunt u uw dossier inzien?
U kunt een kopie van uw gegevens en röntgenfoto's opvragen. Uw arts zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen. Tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Klik hier voor de procedure voor het inzien van uw dossier.