Omgang lichaamsmateriaal

Printervriendelijke versie

Om de diagnose te kunnen stellen, is het soms nodig om weefsel, bloed, ontlasting of urine af te nemen. Dit noemen we lichaamsmateriaal. Hoe we hiermee omgaan, is wettelijk vastgelegd.
 
Klinisch chemisch laboratorium
Het is mogelijk dat uw lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine of ontlasting) onderzocht moet worden. Dit gebeurt in het klinisch chemisch laboratorium. Soms is het nodig extra analyses uit te voeren om bepaalde bevindingen te controleren. Na de analyse wordt het materiaal in het algemeen vernietigd. Soms gebruikt het laboratorium restanten om de analysemogelijkheden te verbeteren. Of om de kwaliteit van de analyse te controleren. In een dergelijk geval zijn de monsters volledig anoniem. Het is ontdaan van persoonsgegevens en niet meer tot uw persoon herleidbaar.

Laboratorium voor pathologie
Het laboratorium voor pathologie onderzoekt huid, weefsel of andere cellen. Net als alle laboratoria voor pathologie stuurt ook het ons laboratorium gegevens op naar het PALGA (Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief). Hierdoor is een centraal registratiepunt ontstaan waar gegevens over ziekten worden verzameld. Dit biedt voordelen voor het kunnen stellen van een diagnose en wetenschappelijk onderzoek. Ook hier gelden strikte voorwaarden voor de bescherming van uw privacy.

Obductie
Het kan voorkomen dat na het overlijden van een patiƫnt de arts aan de nabestaande(n) vraagt of er inwendig onderzoek gedaan mag worden. Dit heet obductie. Het is meestal bedoeld om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen of om vast te stellen of de ziekte erfelijk of besmettelijk is. De arts informeert de nabestaanden over de gang van zaken bij een obductie. Wanneer u toestemming geeft, doet de patholoog het onderzoek.