Een tweede mening (Second opinion)

Printervriendelijke versie

U kunt een tweede mening van een arts vragen wanneer:

  • u twijfels heeft over de diagnose of behandeling
  • u een beslissing moet nemen die ingrijpende gevolgen heeft
  • een second opinion u ondersteuning kan bieden bij uw besluit. Wanneer de andere deskundige hetzelfde advies geeft, is dat voor u prettig. Maar de kans bestaat ook dat een andere behandeling wordt voorgesteld. Dat kan verwarrend zijn. U moet dan een keuze maken. Voordeel is wel dat uw probleem van verschillende kanten is belicht.

U heeft altijd het recht om een andere deskundige te raadplegen. Vraag uw zorgverzekeraar of een second opinion vergoed wordt.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.