Uw rechten & plichten

Printervriendelijke versie

U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere deskundige. In Nederland is door wet- en regelgeving bepaalt hoe ziekenhuizen, dus ook MC Groep, met uw gegevens moeten omgaan. Ook zijn er voorwaarden waar een relatie tussen patiënt en arts en verpleegkundige aan moet voldoen.

Er zijn wettelijke regels en afspraken over het geven van toestemming, het geven van informatie, een tweede mening (second opinion) aanvragen, het omgaan met uw persoonsgegevens, het omgaan met lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine, ontlasting of weefsel) en vertegenwoordiging & wilsonbekwaamheid.

Folders:

 
Privacyreglement MC Groep