Inschrijving & Identificatie

Printervriendelijke versie

In alle Nederlandse ziekenhuizen bent u verplicht om u te legitimeren als de zorgverlener daar om vraagt. De zorgverlener moet namelijk zeker weten dat hij/zij de juiste patiënt voor zich heeft.

Neem daarom bij elk bezoek aan het ziekenhuis mee:
• uw afsprakenkaart met patiëntensticker
• uw legitimatiebewijs
Ook als u al vaker bij dezelfde dokter bent geweest. Daardoor kunnen we van elke patiënt controleren of we de juiste gegevens en dossier hebben.
Dit geldt ook voor kinderen.

Waarom is uw identificatie belangrijk?
Uw medische gegevens zijn vastgelegd in uw patiëntendossier. Hierin staan alle zaken die de arts of andere zorgverlener moet weten om u goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld of u allergisch bent, welke aandoening u heeft, welke onderzoeken nodig zijn en voor welke behandeling u komt. Het is dus van levensbelang dat het juiste dossier wordt gebruikt. Er mag dus geen twijfel zijn over uw identiteit.

Controle door medewerker
Of u nou naar de polikliniek gaat, een onderzoek laat doen of komt voor een opname. Als u zich meldt, moet de medewerker van het ziekenhuis altijd controleren wie u bent. Dat geldt bij elke afdeling. Als er twijfel is over uw identiteit, wordt u gevraagd uw legitimatiebewijs te laten zien. Zo weten wij en u zeker dat u de juiste onderzoeken en behandeling krijgt.

Inschrijving ziekenhuis

Wanneer u zich laat inschrijven registreren wij uw naam, geboortedatum, uw burgerlijk servicenummer (BSN) en maken wij een pasfoto. Als u zich laat inschrijven, neemt u dan ook uw geldige legitimatiebewijs en uw bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering mee.

Identificatieplicht

In Nederland geldt dat patiënten in een ziekenhuis zich moeten kunnen identificeren. Het is namelijk belangrijk dat een zorgverlener (zoals een arts) zeker weet dat u de juiste persoon bent. Dit heeft te maken met de patiëntveiligheid. In het ziekenhuis worden medische gegevens van u vastgelegd (zoals in het medisch dossier). Deze gegevens worden uitgewisseld met uw huisarts en met andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Ook uw apotheek legt vast welke medicijnen u gebruikt.
Als een zorgverlener twijfelt of hij/zij de juiste patiënt voor zich heeft, mag de zorgverlener u vragen of u zich wil legitimeren. Een legitimatiebewijs is een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Daarnaast is elke Nederlander verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Ook dat is een reden dat een zorgverlener u mag vragen of u zich wil legitimeren. Kunt of wilt u zich niet legitimeren als een arts dat verzoekt, dan heeft de arts het recht om u op dat moment niet te behandelen.