Medisch dossier opvragen

Printervriendelijke versie

1. Opvragen medische gegevens

Deze link gebruikt u om medische gegevens die geregistreerd zijn op te vragen.


Wijzigingen medische gegevens

Met deze formulieren kunt u ons vragen om de medische gegevens in uw dossier te wijzigen.

Aanvraagformulier voor correctie en/of aanvulling van een medisch dossier
Aanvraagformulier voor blokkering gegevens uit een medisch dossier
Aanvraagformulier voor vernietiging gegevens uit het medisch dossier

U kunt het aanvraagformulier printen en voorzien van uw handtekening aan ons sturen. Op het formulier staat het adres en de functionaris aan wie u het formulier moet sturen. Vergeet u niet een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs toe te voegen?

Het duurt ongeveer vier weken voordat de kopieën in uw bezit zijn.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.