Medisch dossier opvragen

Printervriendelijke versie

Over welke periode wilt u uw medische gegevens opvragen?

  1. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor 1 juni 2018

  2. Opvragen medische gegevens geregistreerd vanaf 1 juni 2018

  3. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor én vanaf 1 juni 2018


1. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor 1 juni 2018

Deze link gebruikt u om medische gegevens die geregistreerd zijn voor 1 juni 2018 (op cd en/of papier) op te vragen.


2. Opvragen medische gegevens geregistreerd vanaf 1 juni 2018

Deze link gebruikt u om medische gegevens digitaal op te vragen die vanaf 1 juni 2018 zijn geregistreerd.

Patiënten van MC Groep kunnen digitaal een download van hun medisch dossier opvragen. Hiermee sluit MC Groep aan bij het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Het aanvragen van de download is kosteloos.


3. Opvragen medische gegevens geregistreerd voor én vanaf 1 juni 2018

Deze link gebruikt u om medische gegevens die geregistreerd zijn voor én vanaf 1 juni 2018 (op cd en/of papier) op te vragen.


Wijzigingen medische gegevens

Met deze formulieren kunt u ons vragen om de medische gegevens in uw dossier te wijzigen.

Aanvraagformulier voor correctie en/of aanvulling van een medisch dossier
Aanvraagformulier voor blokkering gegevens uit een medisch dossier
Aanvraagformulier voor vernietiging gegevens uit het medisch dossier

U kunt het aanvraagformulier printen en voorzien van uw handtekening aan ons sturen. Op het formulier staat het adres en de functionaris aan wie u het formulier moet sturen. Vergeet u niet een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs toe te voegen?

Het duurt ongeveer vier weken voordat de kopieën in uw bezit zijn.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.