Inzage in het dossier

Printervriendelijke versie

Recht op inzage in uw dossier
Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. U heeft recht op inzage of een kopie van dit dossier, behalve als de privacy van een ander hierdoor kan worden geschonden. Bijvoorbeeld de privacy van uw partner wanneer die nadrukkelijk bij de behandeling is betrokken. Ook persoonlijke werkaantekeningen van uw hulpverlener mag u niet inzien. Zit deze informatie in uw dossier, dan wordt deze verwijderd of afgeplakt bij inzage. Het dossier is eigendom van de hulpverlener of de instelling waar hij/zij werkt. Dat betekent dat u het dossier niet zomaar naar huis kunt meenemen.
Meer informatie vindt u op de pagina Uw rechten en plichten.

Uw medisch dossier is het eigendom van MC Groep. Wel heeft u het recht om uw gegevens in te zien. Bij een verzoek om inzage zal naar een geschikt moment worden gezocht om samen met u het dossier door te nemen.

Ook kunt u om een afschrift (kopie) van uw gegevens en röntgenfoto’s vragen of uw dossier laten wijzigen of vernietigen. U kunt hiervoor de speciale formulieren downloaden.

Informatie over inzage door familie, inzage door nabestaanden en inzage in het dossier van een ander, leest u in de folder Rechten & Plichten van patiënten bij MC Groep.

Meer lezen over het opvragen van medische gegevens uit het dossier