Gedragsregels

Printervriendelijke versie

Om uw verblijf in ons ziekenhuis zo veilig en aangenaam mogelijk te maken gelden de volgende gedragsregels:

• Binnen MC Groep behandelen we elkaar met respect.

• Voor uw en de veiligheid van onze medewerkers, is in en om het ziekenhuis cameratoezicht.

• Patiënten bezoek is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven tijden. Wilt u er rekening mee houden dat er maximaal 2 bezoekers per patiënt zijn toegestaan. Op de Spoed Eisende Hulp geldt maximaal 1 begeleider per patiënt.

• Neem bij elk bezoek uw ziekenhuispas en een geldig ID mee. Dit geldt ook voor kinderen. Bij het ontbreken hiervan kan eventueel medische hulp worden onthouden.

• Roken is in en om het ziekenhuis verboden en alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookzone. Dit geldt ook voor elektrische sigaretten.

• Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.

• Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden.

• Het is niet toegestaan om beeld en/of geluidsopnamen te maken van medewerkers of andere aanwezigen. Dit geldt ook voor het maken van geluidsopnames met bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

• Binnen MC Groep accepteren wij geen agressie, geweld, diefstal, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

• MC Groep is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers. Wilt u daarom uw waardevolle eigendommen thuis laten?

• (Huis)dieren zijn niet toegestaan. Er geldt een uitzondering voor SOHO honden.

• De directie van MC Groep kan bij overtreding van een van de gedragsregels personen een schriftelijke waarschuwing geven of de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. In geval van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.


Wij wensen u een prettig verblijf toe.