Weer naar huis

Printervriendelijke versie

Zodra uw behandelend arts heeft vastgesteld dat u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, begint de ontslagprocedure. De verpleegkundige vertelt u op tijd wanneer u naar huis kunt. U krijgt dan ook alle benodigde informatie die van belang is voor uw gezondheid. Het is belangrijk dat u uw partner/familie tijdig informeert, zodat zij eventueel maatregelen kunnen treffen voor uw thuiskomst. Het ziekenhuis bericht uw huisarts over het moment van ontslag, de resultaten van onderzoeken en het verloop van uw behandeling. Als u naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum gaat of als er een controleonderzoek in de polikliniek nodig is, legt het ziekenhuis hiervoor het contact.
Als u na het ontslag thuis nog verpleging of verzorging nodig heeft, schakelt uw verpleegkundige de Thuiszorg in. Een Transferverpleegkundige overlegt met u welke mogelijkheden er zijn. Als u thuis verplegingsartikelen en hulpmiddelen nodig heeft, kunt u daarvoor terecht bij het uitleenbureau van de Thuiszorg in uw woonplaats. De openingstijden zijn beperkt.

Vervoer naar huis
U zorgt zelf voor uw vervoer naar huis. Of u voor vergoeding van de kosten van eigen vervoer of met de taxi in aanmerking komt, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Vraag dit zonodig even na bij uw zorgverzekeraar.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.