Afsprakenbureau

Printervriendelijke versie

Telefoon (0320) 271888

Het Afsprakenbureau is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Als u naar de specialist wordt verwezen door uw huisarts, krijgt u in veel gevallen de code voor de verwijsafspraak mee. Krijgt u zo’n code van uw huisarts, meldt u deze dan bij het maken van de afspraak. De medewerkers van het Afsprakenbureau weten dan precies welk soort afspraak zij voor u moeten maken.
Maakt u een afspraak voor een onderzoek op de Functieafdeling, geeft u dan ook duidelijk aan voor welk onderzoek het is.

Tips voor een goede voorbereiding op uw afspraak in het ziekenhuis

  • Neem altijd uw identiteitsbewijs mee; dit geldt ook voor kinderen.
  • Wilt u voor elk bezoek aan de polikliniek bij uw apotheek uw actuele medicatieoverzicht ophalen?
  • Bereid u voor op uw bezoek aan de arts met de patiëntveiligheidskaart
  • Bent u slechthorend? De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) heeft een handige folder met tips om goed te kunnen communiceren met de zorgverlener in het ziekenhuis.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.