HSMR

Printervriendelijke versie

Elk jaar publiceren ziekenhuizen op 1 maart de laatst berekende sterftecijfers. De sterftecijfers worden berekend met de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De HSMR methode is in Engeland ontstaan en in Nederland verder ontwikkeld.

De HSMR berekent voor elke patiënt die opgenomen wordt in een ziekenhuis de sterftekans. Dit wordt gedaan aan de hand van kenmerken van een patiënt. Het belangrijkste kenmerk is de hoofddiagnose van de patiënt. Verder wordt er onder andere rekening gehouden met de leeftijd, meespelende chronische ziekten en of het om acute zorg gaat. De verwachte sterfte wordt vervolgens afgezet tegen de daadwerkelijke sterfte in het ziekenhuis.

Het landelijk gemiddelde HSMR cijfer is 100. In 2016 is het HSMR cijfer van MC Groep 82 met een betrouwbaarheidsinterval (69 - 98). Er zijn minder sterfgevallen in MC Groep ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Bij MC Groep worden de dossiers van sterfgevallen aandachtig bestudeerd door specialisten en verpleegkundigen middels dossieronderzoek. De kwaliteit van zorg wordt structureel bekeken en er wordt actief gezocht naar mogelijke verbeteringen in het zorgproces.

Naast de HSMR worden er ook sterftecijfers berekend voor verschillende diagnosegroepen, de zogeheten SMR’s.


Klik hier voor het HSMR cijfer van MC Groep en de opsplitsing per diagnosegroep van 2016.

Meer informatie over de interpretatie van de HSMR vindt u in de leeswijzer van de Consumentenbond. Klik hier. 

Meer informatie over de methodiek van de HSMR vindt u in het methodologisch rapport van het CBS. Klik hier.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.