Opvragen medische gegevens geregistreerd voor 1 juni 2018

Printervriendelijke versie

Inzage in uw dossier is kosteloos. Voor het maken van kopieën worden de kosten wel in rekening gebracht. Het dossier of deel ervan kan namelijk alleen door medewerkers van het ziekenhuis voor u gekopieerd worden. Voor het opvragen van een kopie van (een deel) van uw dossier worden kosten in rekening gebracht. De tarieven zijn:

• Tot 100 kopieën: € 4,50
• Voor elke volgende 50 pagina's: € 2,25 tot een maximum van € 22,50
• Voor een kopie van uw radiologieonderzoeken kan uw behandelend arts of het ziekenhuis via onze afdeling Radiologie een cd-rom aanvragen waarop uw radiologieonderzoeken digitaal zijn vastgelegd. Een cd-rom met digitale beelden voor eigen gebruik kost € 15 (excl. administratiekosten). Het op een cd zetten van de onderzoeken kan alleen van röntgenonderzoeken die na 2003 zijn gemaakt. Eerdere onderzoeken zijn niet digitaal beschikbaar.
• Voor het aangetekend verzenden van een kopie van uw medisch dossier worden extra kosten in rekening gebracht.

De kosten voor een afschrift zijn vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding betrokkene Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

U ontvangt een factuur voor alle gemaakte kosten (kopieën en verzending).

Aanvraagformulier voor afschrift (kopie) van en/of inzage in een medisch dossier

U kunt het aanvraagformulier printen en voorzien van uw handtekening aan ons sturen. Op het formulier staat het adres en de functionaris aan wie u het formulier moet sturen. Vergeet u niet een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs toe te voegen?

Het duurt ongeveer vier weken voordat de kopieën in uw bezit zijn.