Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

MC IJsselmeerziekenhuizen zet transitie in om negatieve resultaten om te buigen

09 oktober 2018
Printervriendelijke versie

Het jaardocument van MC IJsselmeerziekenhuizen (MC Groep), inclusief de jaarrekening, is gepubliceerd over het jaar 2017. Hierin wordt een verlies van bijna 1 miljoen euro bekend gemaakt. Een onvoldoende resultaat, maar significant beter dan het resultaat van 2016. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een herstel in samenspraak met financiers en zorgverzekeraars. De lopende leningen zijn gecontinueerd en het in augustus ingestelde transitie comité is toekomstbestendige scenario’s aan het uitwerken.

De Raad van Bestuur heeft het volle vertrouwen in de zorg die MC IJsselmeerziekenhuizen levert en in het verder verbeteren en moderniseren van deze zorg vanuit de scenario’s. Er zijn acties in gang gezet, waaronder het vrij maken van middelen uit vastgoed, om de transitie te kunnen financieren. MC IJsselmeerziekenhuizen is in constructieve dialoog met zorgverzekeraars, financiers en inspectie om te komen tot een innovatief en duurzaam zorgmodel in de regio.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.