Nieuwsarchief

Terug naar Nieuwsarchief

MC Groep maakt deel uit van Prostaatkankernetwerk

06 juni 2018
Printervriendelijke versie

Per 1 september 2018 gaan het Antoni van Leeuwenhoek, VUmc/AMC, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rode Kruis ziekenhuis, MC Zuiderzee en MC Slotervaart, Andros Mannenkliniek en Ziekenhuis St Jansdal nauw samenwerken op het gebied van de oncologische prostaatchirurgie. Kennis en expertise van deze negen ziekenhuizen worden gebundeld binnen ‘Het Prostaatkankernetwerk’. Nauwe samenwerking en centralisatie van de operaties waarborgen kwalitatief hoogwaardige behandelresultaten voor de patiënt.

Voor patiënten die een prostatectomie ondergaan, betekent dit concreet dat zij van begin tot einde behandeld worden in hun eigen ziekenhuis, met uitzondering van de operatie die op termijn zal plaatsvinden in het Antoni van Leeuwenhoek. De urologen van de aangesloten ziekenhuizen gaan hun operaties uitvoeren in het Antoni van Leeuwenhoek. Patiënten die het gehele behandeltraject volgen in het Antoni van Leeuwenhoek merken niets van deze verandering. Ook radiotherapie en ‘actief volgen’  blijven tot onze behandelmogelijkheden behoren.

Meerwaarde van centralisatie
Door de operaties te centraliseren op één locatie kunnen de aangesloten ziekenhuizen de allerhoogste kwaliteit prostaatkankeroperaties in Nederland  bieden.  Het bundelen van kennis en expertise op dit gebied zorgt voor betere behandelresultaten voor de patiënt. Zowel voor het behandelen van de kanker zelf, als voor ingrijpende risico’s zoals incontinentie en potentiestoornissen na de operatie.  Door het centraliseren voeren de chirurgen per jaar meer prostatectomieën uit, waardoor hun expertise verder verbetert. Dit komt ten goede aan de behandelresultaten van de patiënt. Ook het vormen van een gezamenlijke MDO-structuur, het continu delen van kennis en kunde en het starten van een gezamenlijke database voor wetenschappelijk onderzoek, bieden belangrijke meerwaarde in de zorg voor prostaatkankerpatiënten.

Waarom deze ziekenhuizen?
De negen aangesloten ziekenhuizen hebben de ambitie in 2020 750 prostaatkankeroperaties uit te voeren, een kwart van het totaal aantal prostatectomieën in Nederland. Op dit moment is het Antoni van Leeuwenhoek koploper in Nederland met ruim 300 prostaatkankeroperaties in 2017.

De combinatie van twee academische ziekenhuizen, het in oncologische zorg en onderzoek gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek en de perifere ziekenhuizen, draagt bij aan een netwerk met enorm veel kennis en expertise.