Couveuse ouders

Printervriendelijke versie

U had het zich zo anders voorgesteld...
Uw baby is opgenomen op de couveuseafdeling. Een reden hiervoor kan zijn dat uw baby te vroeg geboren is of te licht van gewicht. Het kan ook zijn dat uw kind ziek is of geel ziet. Wij begrijpen dat dit voor u teleurstellend is. Maar uw kind heeft op dit moment gespecialiseerde verzorging en observatie nodig. Op de couveuseafdeling kunnen wij dat bieden. De afdeling beschikt over speciale apparatuur en deskundig personeel. Op deze website informeren wij u over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet deze te stellen aan de verpleegkundige of de kinderarts.

Welke kinderen komen hier?
Op de couveuse afdeling van MC Zuiderzee worden de volgende kinderen opgenomen:

  • Zieke zuigelingen (die op tijd zijn geboren) 
  • Premature en/of dysmature pasgeborenen met een zwangerschapsduur vanaf 32 weken 

Pasgeborenen worden opgenomen vanaf de kraamafdeling, van thuis of worden overgenomen uit een ander ziekenhuis. De meeste premature of dysmature kinderen worden geboren op de kraamafdeling. Afhankelijk van hun conditie worden ze acuut opgenomen op de kinderafdeling. Zijn de vitale functies stabiel dan is er vaak nog tijd om ouders en kind op de kraamafdeling bij elkaar te laten zijn. Sommige moeders hebben al enige tijd op de kraamafdeling gelegen en weten al dat zij een prematuur of dysmatuur kind gaan krijgen. Zij kunnen een kijkje nemen op onze afdeling om een beeld te krijgen van waar hun kind komt te liggen. In sommige gevallen wordt de moeder al voor de bevalling overgeplaatst naar een academisch centrum. 

Ontwikkelingsgerichte zorg
Het is belangrijk dat de situatie en omgeving op de couveuseafdeling zo min mogelijk belastend en ingrijpend is voor de ontwikkeling van uw baby. Onze manier van werken en het gebruik van hulpmiddelen daarbij in het zorgproces, vatten we samen als ontwikkelingsgerichte zorg.

Onze visie op zorg
Op de Couveuseafdeling staat het welzijn van uw kind voorop. We werken vanuit een duidelijke visie.

Opname
Couveuse, warmtebed of wiegje
Voeding
Monitor en infuus
Hygiëne op de couveuseafdeling
Onderzoeken op de couveuseafdeling
Behandelingen op de couveuseafdeling
Ziektes
Handige websites en boeken
Naar huis

 

 

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.