Slaapproblemen

Printervriendelijke versie

Mensen met slaapproblemen kunnen terecht bij het Slaapcentrum van MC Groep. Hier wordt volgens de nieuwste inzichten en met moderne technieken onderzocht wat de oorzaak is van de slaapproblemen of slaapstoornissen. U krijgt op basis daarvan een passend advies of behandeling.

Symptomen bij slaapproblemen

 • Ongeveer 40% van de bevolking heeft een slaapprobleem.
 • Zo’n 15-20% van de Nederlanders functioneert zelfs niet goed door een slechte nachtrust. Zij hebben een slaapstoornis.
 • Slaapstoornissen worden vaak veroorzaakt door slapeloosheid, een verstoorde ademhaling, bewegingsstoornis, vreemde gedragingen tijdens de slaap of een verstoorde biologische klok.

Vormen van slaapproblemen:

Restless legs syndroom (onrustige benen)

 • Mensen met restless legs syndroom krijgen vaak aan het einde van de middag of begin van de avond een naar kriebelig of pijnlijk gevoel in de benen met onbedwingbare bewegingsdrang.
 • Het onaangename gevoel verdwijnt snel na beweging.
 • Restless legs zorgen voor een slechte nachtrust.
 • De aandoening is goed te behandelen.
 • In 75% van de gevallen is restless legs erfelijk.
 • Er kan echter ook sprake zijn van bloedarmoede, ijzer gebrek, diabetes, reuma, schildklieraandoeningen of het gebruik van kalmeringsmiddelen of anti-depressiva.

Parasomnie

 • Parasomnieën zijn ongebruikelijke en vaak niet gewenste verschijnselen die optreden in de slaap.
 • Voorbeelden zijn tandenknarsen, slaapwandelen, praten, maar soms ook slaan of schreeuwen.
 • Relatief veel kinderen hebben er regelmatig last van. Dit geldt ook voor jongvolwassenen (tussen de 16 en 25 jaar). 3-4% van hen krijgt er pas echt last van nadat ze op kamers gaan wonen of een partner krijgen.
 • Slaapwandelen en nachtangst (night terror of sleep terror) treden op in de non-remslaap, dit leidt soms tot heftige verschijnselen.
 • De klachten worden erger bij alcohol- en drugsgebruik en slaaptekort.

Uitvoeren van dromen

 • Dit treedt op als problemen in de REM-slaap, zoals REM Sleep Behavior Disorder of RBD.
 • Het is een vervelende aandoening waarbij vaak oudere mensen kunnen gaan stompen, slaan en schoppen in de droomslaap.
 • Het kan een vroeg symptoom zijn van een neurologische ziekte.
 • Alleen door video-polysomnografie kunnen de verschillende vormen onderscheiden worden en gezien worden dat het geen epilepsie is.

Gestoorde ademhaling

 • Mensen met een gestoorde ademhaling (het slaapapneu syndroom) zijn vaak overdag erg slaperig overdag.
 • ’s Nachts snurken ze behoorlijk en staat hun adem gedurende 10 seconden of meer stil.
 • Door deze ademstilstanden komen mensen moeizaam in een diepe slaap.
 • Het gevolg is niet alleen extreme vermoeidheid en slaperigheid overdag, maar ook vergeetachtigheid en concentratiestoornissen.
 • Door vaatspasme, hartritme versnelling en wisselende zuurstof in het bloed kunnen ook hart- en vaatziekten ontstaan.
 • De behandeling bestaat uit (indien nodig) afvallen, het vermijden van slapen in rugligging en minder alcoholgebruik.
 • Het is ook mogelijk om met een speciale beugel of een kapje met lucht (CPAP) te slapen.
 • De behandeling hangt af van de ernst van de aandoening. Dit wordt gemeten door middel van een nachtelijke slaaptest.

Verstoring van biologische klok

 • Bij stoornissen van het slaap-waak ritme is er sprake van een verstoring van de biologische klok.
 • Mensen hebben er moeite mee om wakker blijven of wakker te worden op voor anderen normale tijden. Het is een zogenaamde sociale jet lag.
 • De biologische klok kan om verschillende redenen ontregeld raken. Bijvoorbeeld door onregelmatige leefwijze (uitslapen op vrije dagen), ploegendienst of vliegreizen met overschrijding van meerdere tijdzones (jet lag). Ook medicijn- en drugsgebruik kan van invloed zijn.
 • Een gezonde biologische klok is belangrijk omdat deze zorgt voor de stofwisseling en verschillende lichaamsfuncties op elkaar afstemt.
 • Licht speelt een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk om met je gordijnen dicht te slapen en vlak voordat je gaat slapen niet te sporten of te lang op je telefoon, tablet of PC te kijken.
 • Mensen met een verstoorde biologische klok hebben een verhoogde kans op hoofdpijn, diabetes en overgewicht.

Narcolepsie

 • Narcolepsie is een zeldzame stoornis die wordt gekenmerkt door onbedwingbare slaapaanvallen overdag en aanvallen van kortdurende spierverslapping, meestal bij onverwachte emoties zoals woede of schrik.
 • De slaapaanvallen doen zich regelmatig voor en het waken gaat dan direct over in droomslaap.
 • Daarbij kunnen hallucinaties optreden: levendige, vaak angstige dromen, die een voorzetting zijn van de gebeurtenissen die direct aan de slaapaanval vooraf gingen.
 • De belangrijkste behandeling bij narcolepsie is medicatie in combinatie met leefregeladviezen.

Behandeling van slaapproblemen

 • Voordat een behandeling wordt gestart, wordt eerst onderzoek gedaan naar (de oorzaak van) uw klachten.
 • Afhankelijk van de uitslag krijgt u advies en/of wordt de behandeling gestart.
 • Soms kan het veranderen van het leefpatroon al energie geven en de problemen verhelpen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verstoring van de biologische klok.
 • Bij het onderdeel ‘Symptomen’ vindt u uitgebreide informatie over de soorten slaapproblemen en slaapstoornissen

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.