Borstkanker

Printervriendelijke versie

Met een knobbeltje of andere klachten of afwijkingen in uw borst kunt u al binnen enkele dagen terecht bij de mammapoli:

 • MC Zuiderzee in Lelystad (maandagochtend en donderdagochtend)
 • MC Emmeloord (vrijdagochtend).

Dat geldt voor vrouwen èn mannen. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. De afspraak maakt u via het Afsprakenbureau.

Symptomen borstkanker

 • Knobbeltje in de borst
 • Bloederig tepelvocht
 • Vervorming van de borst (zoals deukje, huidintrekking)
 • Tepelintrekking

Ga met deze klachten altijd naar uw huisarts. De huisarts onderzoekt de klacht en verwijst u naar de mammapoli als er een verdenking is op borstkanker of als niet met zekerheid is te zeggen of het een goedaardige afwijking is. 

Pijnlijke borsten

Pijnlijke borsten of een pijnlijke plek in uw borst, zijn geen aanwijzingen voor borstkanker. 
Mastopathie is een verzamelnaam voor allerlei goedaardige klachten aan borsten. Zoals pijnlijke of gespannen borsten of onrustig klierweefsel. Mastopathie ontstaat onder invloed van hormonen. Bijvoorbeeld in de periode voor de menstruatie of rond de overgang. Niet iedere vrouw heeft last van mastopathie en de mate van klachten kunnen per vrouw verschillen.

Borstkanker zelfonderzoek

De meningen zijn verdeeld of borstzelfonderzoek zinvol is. Wel adviseren we u om alert te zijn op veranderingen in of aan uw borst. Het is belangrijk dat u uw eigen borsten leert kennen om veranderingen te ontdekken. 
Als u het borstzelfonderzoek doet, doe dit dan na de menstruatie. Het borstweefsel is dan rustig zodat u na verloop van tijd afwijkingen beter leert herkennen.

Behandeling van borstkanker

De mogelijkheden om borstkanker te behandelen, zijn in de loop der jaren uitgebreid. Er zijn dan ook verschillende specialismen bij betrokken. Nadat op de mammapoli bij u borstkanker is geconstateerd, zorgen we ervoor dat u zo snel mogelijk geopereerd kunt worden. Over het algemeen is dat binnen twee weken.

Kwaadaardige afwijking in de borst

Elke tumor heeft z’n eigen biologische gedrag, dus elke tumor is anders. De behandeling van borstkanker wordt daarom helemaal afgestemd op de soort en het gedrag van de tumor. Er wordt niet standaard begonnen met een operatie. Eerst wordt onderzocht welke behandeling het beste is. Voorbeelden van behandelingen zijn:

 • Met medicijnen, zoals een chemokuur of hormoontherapie.
 • Een operatie met aansluitend radiotherapie (bestraling) en/of een chemokuur.
 • Als een operatie de beste behandeling is, wordt voor de operatie een chemokuur gegeven om te onderzoeken of de tumor gevoelig is voor chemo. Als dit niet zo is, krijgt u niet onnodig een chemokuur na de operatie.

Welke behandeling het beste is, wordt vastgesteld door het mammateam (zie ‘Uw team specialisten’).

Goedaardige afwijking in de borst

Voorbeelden van goedaardige afwijkingen zijn:

 • Cyste
 • Fybroadenoom

Een goedaardig knobbeltje hoeft niet weggehaald te worden. Want een operatie is onnodig belastend voor uw lichaam. Zeker als u bedenkt dat er gezond weefsel wordt weggesneden en er dus een wond ontstaat waar u van moet genezen.
Als een vrouw angstig is voor de goedaardige afwijking, dan kan in overleg wel geopereerd worden.